Binnen politiezone Polder zijn al twee vaste ANPR-camera’s actief.  Daarvan staat er eentje op Diksmuids grondgebied, meer bepaald in Leke langs de Oostendestraat op het kruispunt met de Lekedorpstraat (foto).  Verder staat er nog een dergelijke camera voor nummerplaatherkenning in Koekelare aan het kruispunt Belhutte.  Volgens korpschef Johan Geeraert zijn deze camera’s momenteel aan het proefdraaien.  Daarbij worden tijdens deze vakantieperiode al 5.000 voertuigen per camera gecontroleerd.  Evenwel kunnen deze nog niet afgetoetst worden met de verschillende databanken in afwachting dat er een link wordt gemaakt met de server van politiezone Westkust.  Eens deze link werkt kan men de info opvragen van de geregistreerde nummerplaten rond ondermeer verzekeringen, verkeersbelasting, keuring, vervallen rijbewijzen of op te sporen personen.  Maar omdat op vandaag tijdens de proefperiode reeds alle voertuigen zijn geregistreerd kan men nu reeds gebruik maken van deze camerabeelden om achteraf deze gegevens te bekijken.  Zo heeft men nu reeds de beelden, die van zeer goede kwaliteit zijn, kunnen gebruiken bij onderzoeken.
Daarnaast heeft politiezone Polder intussen ook een mobiele ANPR-camera.  En deze is intussen wel volledig operationeel.  Deze camera voor nummerplaatherkenning is geïnstalleerd op een interventievoertuig.  Dit laat meteen ook toe om veel gerichter te gaan controleren omdat men bijvoorbeeld de niet verzekerde voertuigen van de baan kan halen.  En ook de vaststellingen rond drugs in het verkeer, die in PZ Polder vrij hoog zijn, zijn toe te schrijven aan de koppeling met de ANPR-camera die de bestuurders koppelt aan de politionele opvolglijsten.  Indien de agenten overgaan tot controle na een ANPR-hit, dan zijn ze vooraf vrij zeker van een positief resultaat.  Tijdens de voorbije vakantieweken legden alvast 29 van 230 gecontroleerde bestuurders een positieve test af.  Daarvan hadden er 19 teveel gedronken, 10 hadden drugs gebruikt.  Van 13 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Voor zonechef Geeraert zijn de ANPR-camer’s dan ook moderne middelen waar een performante politiedienst niet zonder kan.

Intussen had PZ Polder tijdens deze vakantieperiode, naast het controlewerk, nog andere katten te geselen.  Zo liepen klachten over oplichting binnen.  Een Duits bedrijf stuurde facturen voor 1.000 euro naar bedrijven uit de zone.  Hierdoor zou men opgenomen worden in een on-line register van Belgische BTW-plichtigen.  Maar ingaan op deze betaling betekende meteen een contract van 3 jaar.  De politie raadt dan ook aan hierop niet in te gaan.
Verder werd in de Gentweg in Vladslo een mini-plantage van cannabis aangetroffen.  De politie nam 12 planten, een kleine hoeveelheid cannabis en gebruiksvoorwerpen in beslag.  Alles werd vernietigd.  Er loopt ook nog een onderzoek.
Tenslotte werd in het Eierdreefje in Woumen ook een abnormale hoge waterstand van de beek vastgesteld.  Oorzaak was dat onbekenden de vuilopvangroosters hadden vervangen door metalen platen om de waterafvoer tegen te houden.  Men vermoedt dat op deze manier illegaal water werd opgepompt.  Ook hier loopt nog een onderzoek. (DLD)