Op maandag 14 januari komt om 20 uur de nieuwe Diksmuidse gemeenteraad bijeen in de gotische zaal van het stadhuis om een voorzitter van de gemeenteraad te kiezen en vier schepenen.  Daarnaast wordt in de aansluitende vergadering van de raad voor maatschappelijke welzijn nog de voorzitter van het bijzondere comité voor de sociale dienst (BCSD) verkozen.  Deze laatste wordt toegevoegd aan het schepencollege zodat het stadsbestuur wordt gevormd door de burgemeester, de vier schepenen en de BCSD-voorzitter.  Normaliter had deze verkiezing een formaliteit moeten worden.  Ware het niet dat de vermeende onwettige dubbele burgemeestersvoordracht als een zwaard van Damocles boven de Diksmuidse raadzaal blijft hangen.  Immers, indien binnen een maand na de eedaflegging van het nieuw schepencollege klacht wordt neergelegd tegen de dubbele burgemeestersvoordracht én de Raad van State vindt de bewijskracht voldoende, dan kunnen bijna alle schepenen en de burgemeester hun mandaat niet langer uitoefenen.

Dat in Diksmuide deze maal geen gebruik werd gemaakt van een gezamenlijke voordracht maar dat daarentegen de schepenen bij geheime stemming worden verkozen door de gemeenteraad, laat de oppositie vermoeden dat er inderdaad wettelijke problemen zijn.  Maar voor de meerderheid van CD&V en Idee Diksmuide biedt deze werkwijze wel de mogelijkheid aan de oppositie om ook kandidaat-schepenen naar voor te schuiven.
Voor de eerste schepen wordt Idee Diksmuide-lijsttrekker Marc Deprez voorgesteld door de meerderheid, bij de oppositie is de kandidaat N-VA-fractieleider Koen Coupillie.
Marc De Keyrel van CD&V wordt dan weer naar voor geschoven door de meerderheid als tweede schepen.  Tegenkandidaat wordt Bieke Moerman van SP.a-open.
De meerderheid kiest dan weer voor Martin Obin (CD&V) als derde schepen terwijl de oppositie liever Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) op deze stoel ziet.
Gaby Verstraete van CD&V wordt de meerderheidskandidaat voor de vierde schepenzetel en zou overigens ook de enige van het schepencollege zijn die geen schorsing moet vrezen omdat hij de eerste voordracht niet zou getekend hebben.  Hij wordt uitgedaagd door Inge Claeys van N-VA die eveneens vierde schepen wil worden.
Voorzitter van het bijzondere comité voor de sociale dienst zou volgens de meerderheid Jan Van Acker (Idee Diksmuide) moeten worden.  Het is niet duidelijk of de oppositie ook voor dit mandaat een kandidaat achter de hand houdt.  Maar Gert Maertens (Groen) laat wel optekenen een bijzondere interesse te hebben voor dit voorzitterschap.
Tenslotte is er nog het voorzitterschap van de gemeenteraad.  De meerderheid wil de voorzittershamer geven aan Katleen Winne (Idee Diksmuide) maar ook Mieke Van Robaeys (N-VA) is kandidaat-voorzitter.
Deze voordrachten, zoals die op vandaag bekend zijn, kunnen evenwel nog steeds gewijzigd worden.  MIsschien toveren de heren en dames politici nog ter elfder ure een verrassing uit hun hoed …

De verkiezing gebeurt volgens huidig gemeenteraadsvoorzitter Gaby Verstraete bij geheime stemming met stembrieven en een stembus.  Daarbij zal het allereerst uitkijken zijn of alle raadsleden hun partijdiscipline zullen volgen, dan wel van de anonimiteit bij een geheime stemming gebruik zullen maken om hun ongenoegen te uiten over het voorakkoord en de hierdoor ontstane politieke onzekerheid.  Daarnaast is het ook nog uitkijken naar het stemgedrag van enerzijds onafhankelijke Karline Ramboer die net afstand heeft genomen van SP.a-open.  Zal zij bijgevolg de nieuwe meerderheid een extra stem geven, dan wel zich onthouden.  En tenslotte is er nog Johan Desender (Vlaams Belang).  Het is weinig waarschijnlijk dat hij kandidaten van SP.a-open zijn stem zal geven.  En ook tussen Vlaams Belang en N-VA waar het vroeger VB-kopstuk Koen Bultinck nu zijn zitje heeft is het water heel diep.  Wordt de krappe meerderheid van CD&V en Idee Diksmuide ongewild versterkt met een extra Vlaams Belang-stem?  Het zijn vragen die wellicht maandag al een antwoord zullen krijgen.  Maar of ook de maandag verkozen schepenen samen met burgemeester LIes Laridon hun zitje zullen kunnen behouden, daarvoor zal het alvast nog wachten zijn tot 14 februari.  Tot zolang kan er nog klacht ingediend worden met een ondubbelzinnig bewijsstuk tegen een dubbele burgemeestersvoordracht.  En dan wordt het vervolgens wellicht nog enkele maanden wachten op het oordeel van de Raad van State vooraleer het Diksmuids stadsbestuur echt van start kan gaan, dan wel de gemeenteraad een nieuw bestuur moet kiezen.  (DLD)