Bij de afbraakwerken op de vroegere site van de technische dienst aan de Kleine Dijk werd de vroegere Diksmuidse limonadebron opnieuw bloot gelegd.  In deze gebouwen bevond zich immers vroeger de drankenhandel Debackere die ook een limonadenfabriek had.  En het water daarvoor haalde ze uit een zogenaamde “bron” op haar bedrijfsterrein.  Die bron was echter een diepe boorput.  Deze in 1960 geboorde put heeft een diepte van zowat 260 meter waarmee ze meteen één van de diepste uit de streek is.  Maar toen het bedrijf Debackere sloot, stopte ook de productie van haar limonades.  De Diksmuidse brandweer die nog enige tijd gebruik maakte van deze vroegere bedrijfsgebouwen heeft toen nog sporadisch gebruik gemaakt van het water uit deze boorput maar uiteindelijk werd de “limonadebron” toch vergeten.  De waterproductie uit de bron aan de Kleine Dijk stokte.  Inmiddels is er, naar aanleiding van de sloop van de bedrijfsgebouwen eind vorig jaar, opnieuw aandacht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor deze uitzonderlijk diepe boorput.  Toch zou het niet de bedoeling zijn haar opnieuw in productie te nemen, de VMM heeft er andere plannen mee.

In 2012 werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven die moest zorgen voor een kwalitatieve invulling van de voormalige site van de technische dienst aan de Kleine Dijk waar in een vorig leven de drankenhandel en limonadenfabriek Debackere zijn vaste stek had.  Nu wil Diksmuide er een woonproject realiseren waarvoor de stad een  samenwerkingsovereenkomst sloot met de VZW Vlaanderen Bouwt (Vlabo).  De aannemer heeft inmiddels de vroegere gebouwen laten slopen om het 3.000 m² groot terrein bouwrijp te maken.  Het is bij deze werken dat de vroegere boorput van de limonadenfabriek opnieuw werd bloot gelegd.  Om ongelukken te vermijden werd nu errond een omheining geplaatst en de put zelf werd opnieuw voorlopig afgedekt (foto).
Putte het bedrijf Debackere gedurende vele jaren water uit deze put om haar limonades te produceren, toch zou het niet de bedoeling zijn dat het water uit deze put opnieuw gebruikt zal worden door ondermeer de bewoners van het woonerf.  De Vlaamse MilieuMaatschappij zou deze 260 meter diepe put immers willen gebruiken als peilput om de waterspiegel in de grond te controleren.  Momenteel wordt onderzocht of het toegankelijk maken van deze put voor peilingen ook past binnen de plannen van het woonerf.  Zo zou betrokken put zich moeten situeren op het openbaar domein van het woonerf en niet opnieuw mogen verdwijnen onder een gebouw. (DLD)