Op de jongste gemeenteraad brak Diksmuids schepen voor vergunningen Marc Deprez (Idee Diksmuide) een lans voor industriële landbouw.  Hij reageerde daarmee op de tussenkomst van Groen-raadslid Gert Maertens die vond dat er al voldoende industriële landbouw is in Diksmuide. Maar volgens Marc Deprez is er geen toekomst meer voor de kleine familiale landbouwbedrijven.  De grootschaliger industriële landbouwbedrijven daarentegen zorgen volgens de Keiemnaar voor niet alleen een beter dierenwelzijn, ze hebben uiteindelijk ook een beter respect voor de zeer diverse reglementering waarmee landbouwbedrijven geconfronteerd worden.  Maar volgens Gert Maertens zullen nieuwe uitbreidingen, als een 7.000 dieren tellende varkensstal in Pervijze en eentje voor 5.000 zwijnen in Leke ook zorgen voor meer zwaar verkeer op de landbouwwegen.  Vanavond is er overigens een infovergadering in LDC Ten Patershove rond de inplanting van de nieuwe Pervijse varkensstal. Deze kadert binnen het Milieu Effecten Rapport dat voor deze uibreiding wordt opgemaakt.  Deze vergadering vangt aan om 19.30 uur in zaal Zegerius van Ten Patershove aan de Maria Doolaeghestraat. Intussen sluit landbouwschepen Martin Obin (CD&V) zich aan bij de stellingname van zijn collega-schepen Deprez.  Maar het begrip “industriële landbouw” is volgens Martin Obin wel een verkeerde omschrijving die een vertekend beeld geeft.

In kringen van de milieuraad is te horen dat men met argusogen zal volgen hoe politici vergunningsaanvragen zullen beoordelen, zowel op het lokaal als op het provinciaal vlak. Men lijkt er dan ook niet overtuigd van schepen Deprez’ argumenten voor bijkomende industriële landbouw, men maakt er een andere rekening.  Daar vinden ze alvast dat Diksmuide al voldoende varkens op haar grondgebied heeft.  Als Vlaanderen 1 varken per inwoner heeft, dan heeft Diksmuide met zijn 126.000 vergunde varkens er 8 per inwoner.  En dat heeft op zijn beurt gevolgen voor de waterkwaliteit in het IJzerbekken, een belangrijk aandachtspunt voor de milieumensen.  Voor- en tegenstanders van industriële landbouw kunnen hun respectievelijke stellingen al aan de praktijk toetsen vanavond in Ten Patershove tijdens de infovergadering rond de inplanting van een nieuwe varkensstal in Pervijze. (DLD)