Diksmuide wil haar steentje bijdragen om de noodzakelijke pleeggezinnen te werven en om het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg te vergroten en meteen ook het taboe te verkleinen.  Dat was te horen op de voorbije gemeenteraad van OCMW-voorzitter Bart Laleman (CD&V).  Hij antwoordde daarmee op de vraag van raadslid Bert Laridon (N-VA) die vroeg dat Diksmuide zich zou engageren om pleegzorggemeente te worden.

Diksmuide heeft positief geantwoord op de vraag van pleegzorg West-Vlaanderen om pleegzorggemeente te worden.  Momenteel onderzoekt de welzijnsdienst welke stappen kunnen ondernomen om pleegzorggemeente te worden. Daarbij denkt men ondermeer aan het verspreiden van de noodzakelijke informatie via het stadsmagazine. Maar pleegzorgacties wil men ook bekend maken op sociale media, digitale platformen en andere gemeentelijke communicatiekanalen.
Verder wil men ook een zaal ter beschikking stellen voor info-avonden voor kandidaat-pleegzorgers.  Het zou kunnen via een zogenaamd pleegzorgcafé, zoals men op vandaag in Diksmuide ook al praatcafé’s heeft rond het thema kanker.  Een dergelijk pleegzorgcafé kan pleeggezinnen de mogelijkheid geven in contact te komen met elkaar.  Diksmuide wil bij deze bijeenkomsten ook kinderopvang beschikbaar stellen.
Tenslotte wil men nog nagaan hoe vanuit verschillende plaatsen en diensten zoals het sociaal huis, het stadhuis, het cultuurcentrum, de sportdienst, de jeugddienst, kinderopvangcentra of speelpleinwerking pleegzorg in de kijker kan geplaatst worden.
OCMW-voorzitter Bart Laleman wil met deze inspanningen Diksmuide het label van pleegzorggemeente bezorgen. (DLD)