Op de gemeenteraad van 29 april werd unaniem beslist om sentier 3, een vroegere kerkenwegel die al grotendeels verdwenen is maar die nog altijd opgenomen is in de Atlas der Buurtwegen, te wijzigen. (zie oorspronkelijk plan)  Het bestaande tracé loopt immers doorheen bestaande bebouwing van de Kleine Dijk en de Oostendestraat en dat zorgt dat bouwprojecten in deze omgeving geblokkeerd worden.  In zijn huidige vorm is ze ook niet meer bruikbaar als trage weg.  Maar een dergelijke sentier verleggen vraagt een formele procedure.  En daar heeft Diksmuide zich volgens twee buurtbewoners vergaloppeerd waardoor de hele procedure in de vuilnisbak mag gekieperd worden.  Het stadsbestuur heeft evenwel plannen om dit dossier definitief te laten goedkeuren tijdens de gemeenteraad van 24 juni.  Planoloog Paul Claus die het dossier van dichtbij opvolgt, roept dan ook de raadsleden op dit punt van de agenda van de komende gemeenteraad af te voeren wegens verregaande onvolkomenheden.

Het schepencollege wil vliegensvlug dit dossier laten goedkeuren en dat heeft gezorgd voor het nodige wantrouwen bij de Diksmuidse planoloog die zijn vergrootglas boven het dossier heeft gehouden.  Hij heeft algauw vastgesteld dat Diksmuide voor de verlegging van de voetweg alvast de wettelijke procedure niet heeft gevolgd.  Zo startte op 3 mei, 3 dagen na de gemeenteraad van 29 april, al het openbaar onderzoek terwijl op dat ogenblik nog het verslag van de gemeenteraadszitting moest opgemaakt worden.  Daarenboven verscheen de aankondiging van het openbaar onderzoek pas op 8 mei, 5 dagen nadat het onderzoek al opgestart was.  Niet volgens het boekje, zo bevestigt ook de VZW Trage Wegen die de handelswijze van het Diksmuids schepencollege onwettig noemt.  Daarnaast blijkt er ook heel wat mist te hangen rond de bekendmakingen op de officiële website van Diksmuide en in het maandelijks infoblad.  Tenslotte bleek ook de aanplakking niet in orde.  Deze was volgens Paul Claus verborgen achter een haag en buiten het zicht van mogelijke voorbijgangers.  Voor de planoloog is het dan ook duidelijk dat het voorbije onderzoek is aangetast door vormfouten wat de goedkeuring zal verhinderen.
Daarnaast worden er door de bezwaarindieners nog vraagtekens geplaatst bij het nieuwe tracé dat nu voorzien is.  Waar voormalig schepen Karline Ramboer nog een verbinding had vooropgesteld met de Galileistraat en de Beertblotestraat, wordt de Begijnevest volgens het nieuw voorgelegde tracé vanaf de vroegere technische dienst aan de werf Catteeu nu een kronkelend op- en neerpad dat zich moeizaam een weg zoekt naar de Oostendestraat naast kinderdagverblijf Prutske.  Volgens de bezwaarindieners is er geen sprake van een doordachte verplaatsing van een voetwegel, veeleer van een oplossing die moest tegemoetkomen aan de verzuchtingen van enkele belanghebbenden.  Daarenboven liggen nu delen van het nieuw tracé in overstroombaar gebied en ontbreekt ook een verbinding met de toeristische site van het begijnhof.  Verder zou Diksmuide zich gebaseerd hebben op officieuze plannen.
Of het stadsbestuur rekening zal houden met al deze opmerkingen is nog niet duidelijk.  Volgens schepen van vergunningen Marc Deprez zal hij hierover eerst overleg plegen met de verschillende diensten vooraleer uitspraken te doen in dit dossier. (DLD)