Van dinsdag 16 juli tot en met maandag 22 juli trekt een groep vanuit Diksmuide naar het bedevaartsoord van Maria in Lourdes (Frankrijk).  Het initiatief in Diksmuide wordt genomen door het dekenaat dat voor de organisatie aansluit bij Vlaanderens bedevaarten.  Diksmuids deken Wilfried Jonckheere onderstreept dat deze bedevaart open staat voor iedere geïnteresseerde.  Sowieso zal iedere deelnemer, of het nu valide mensen zijn, jongeren, zieken, zorgbehoevenden of de grote groep vrijwillige medewerk(st)ers zijn, voor hem zullen ze allemaal, met Gods zegen, een sterke ervaring meemaken.  Nu reeds hebben zich 25 bedevaarders uit Diksmuide gemeld.

Voor de reis naar Lourdes werd door Vlaanderens Bedevaarten een TGV gecharterd vanuit het Franse Tourcoing.  Ophaalbussen, die de bedevaarders naar het station van Tourcoing brengen, vertrekken vanuit 5 verschillende plaatsen, waaronder Diksmuide.  Ter plaatse zijn eveneens hotelkamers gereserveerd.
De basisprijs, waarin TGV, hotel, taxen en organisatiekosten begrepen zijn, bedraagt 775 euro.  Wie opteert te overnachten in een iets verder afgelegen hotel, kan op bedevaart voor 570 euro.  Verder zijn er nog twee aparte basisprijzen voor zorgbehoevenden.  Naargelang het hotel waar zij overnachten met hun kamergenoot is dat 650 euro of 775 euro per persoon.  Tenslotte wordt er ook nog een toeslag gevraagd voor éénpersoonskamers.  Kinderen tot 2 jaar kunnen gratis mee en tussen 3 en 6 jaar krijgt men 50% korting.  Kinderen tussen 7 en 12 jaar genieten dan weer van 25% korting.  Tenslotte wordt nog voor het gebruik van de ophaalbussen, heen en terug naar Tourcoing, nog een extra bijdrage gevraagd van 25 euro.
Wie een Lourdesbeurs gewonnen heeft, kan hiervan gebruik maken om deel te nemen aan deze Lourdesbedevaart.

Inschrijvingsformulieren kunnen bekomen en afgegeven worden op het secretariaat van de dekenij, Sint-Niklaasstraat 9 in Diksmuide.  Verder info is ook te verkijgen bij de dekenij (T 051/500.273) of bij parochieassistente Bernadette Ryckemaart (T 0476/319 507).
Meer info is ook terug te vinden op www.bedevaarten-bisdombrugge.be (DLD)

Foto : dekenaat Diksmuide