Voor de nieuwe begraafplaats aan het Eierdreefje te Woumen koos Diksmuide voor het concept van een parkbegraafplaats.  En Diksmuide wil dat concept nu ook uitrollen op andere begraafplaatsen.  Dat bleek op de jongste Diksmuidse gemeenteraad.  Ook in Esen wil men een deel van het kerkhof omvormen tot een parkbegraafplaats.  In Keiem wil men dan weer de oude begraafplaats bij de kerk gedeeltelijk ontruimen zodat ook deze vrijgekomen ruimtes automatisch een groenere invulling zullen krijgen in afwachting van de definitieve herbestemming van deze ruimte in het centrum van Keiem.  En ook op andere begraafplaatsen als deze van het centrum werden vrijgekomen gedeeltes al ingezaaid (foto) wat ook al zorgt voor een groener geheel.

Een beslissing is er nog niet over de verdere herbestemming van het oudste kerkhof in het centrum van Keiem.  Raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) ziet deze ruimte alvast liever evolueren tot een dorpsontmoetingsplaats, vooral nu blijkt dat er plannen zijn om tussen het huidige ontmoetingscentrum De Kring en de kerk een wand van appartementen op te trekken.  Maar volgens schepen Martin Obin (CD&V) is er nog geen definitieve herbestemming voor deze ruimte, laat staan dat de vrijgekomen plaats zou ingepalmd worden door parkeerplaatsen zoals Keiems schepen Deprez al had laten optekenen in de lokale pers.  Op vandaag is immers nog de procedure voor de ontruiming lopende.  Daarbij is er enerzijds nog geen duidelijkheid rond de zogenaamde eeuwig durende concessies en anderzijds voor welke graven nog de 10-jarige grafrust moet gerespecteerd worden.  Er moet immers ook rekening worden gehouden met bijzettingen in bestaande graven.  Het is alvast de bedoeling van het stadsbestuur om nog dit jaar de bezoekers en nabestaanden een eerste maal te wijzen op de ontruimingsplannen.  Deze plannen zelf zullen echter pas over vele jaren concreet worden.
In Esen is het niet de bedoeling om op termijn het volledig kerkhof te verwijderen.  Wel wil men er de niet verzorgde en onderhouden graven opruimen.  Maar ook hier wil men eerst de nabestaanden informeren.  Met het opruimen van de graven en deze ruimtes vervolgens te vergroenen wil men een meer open karakter krijgen zodat dit ook kan gebruikt worden om te wandelen.  Tevens kan dit volgens schepen Martin Obin gebruikt worden als verbinding tussen het dorpsplein en de achterliggende begraafplaats.  Raadslid Vanlerberghe zag het ruimer met een verdere aansluiting met het vernieuwde Hoogmolenpad.
Tenslotte wil het Diksmuids stadsbestuur nog tijdens deze bestuursperiode sterretjesbegraafplaatsen aanleggen waar ongeboren overleden kinderen hun laatste rustplaats kunnen vinden.  Een belangrijk item voor de achterblijvende ouders.  Volgens schepen Obin zal dit wellicht niet mogelijk zijn op alle begraafplaatsen in Diksmuide.  Maar waar en hoe de aanleg van deze sterretjesbegraafplaatsen zal gebeuren, is volgens de schepen nog niet beslist. (DLD)