Diksmuide zal de komende drie jaar bijna 300.000 euro besteden aan het maaien van zijn wegbermen, of jaarlijks bijna 100.000 euro.  Schepen Martin Obin maakt daarbij volgende bedenking. “Het totaal aantal kilometers aan wegbermen dat beheerd wordt door ofwel een aannemer, de stadsdiensten of een landbouwer, bedraagt 400 km. Stel dat een wegberm gemiddeld 2 meter breed is, dan is dat een mooi stukje groen van 80 hectaren die langs Diksmuides landelijke wegen ligt.”

Schepen Martin Obin : “We weten dat Diksmuide heel uitgestrekt is en dat we heel wat landelijke wegen in beheer hebben. Niet alleen het onderhoud van de wegen is belangrijk, maar ook het beheer van de wegbermen vraagt heel wat inspanning.  We mogen zeggen dat onze wegbermen doorgaans goed tot zeer goed onderhouden worden. Dit is het resultaat van een jarenlang goed beheer.
Enerzijds kennen we een goed werkend wegbermcomité die met een kennend oog toeziet op het onderhoud van onze wegbermen, maar die ook met kennis onze wegbermen inventariseert naar diversiteit op gebied van fauna en flora. Ze weten perfect waar zeldzame plantjes voorkomen en met voorafgaandelijke afspraken wordt binnen het beheer op tal van locaties hiermee rekening gehouden. Biodiversiteit is immers de rode draad rond de werking van onze wegbermen.
Anderzijds werd er al jaren een politiek gevoerd dat het maaisel moet afgevoerd worden waardoor de grond verschraald en waardoor kansen verkregen worden voor tal van zeldzame plantjes. Door het jaarlijks afplaggen van enkele kilometers wegbermen krijgt de wegberm een andere status en tevens is dit een prima werk voor de instandhouding van onze wegen.”
En Martin Obin vervolgt : “Is het beheer en onderhoud van onze wegbermen nu´ het van het ? Nee, bijlange niet, alles kan uiteraard beter. Toch willen we met het bestuur dit wat optimaliseren en een tandje bijsteken, maar koken kost geld. In 2018 werden 123 km in juni en 123 km in september over de volledige bermbreedte gemaaid en werden 137 km wegbermen in juni en 137 km in september over 1 maaibreedte gemaaid.”

Diksmuide zal evenwel vanaf 2019 haar bermen opsplitsen in 2 types :
Bij type 1 wordt 163 km 2 maal per jaar (dus in juni en sept) over de volledige bermbreedte gemaaid.  Bij type 2 wordt 138 km 1 maal per jaar (in juni) over 1 maaibreedte gemaaid. In september wordt 1/3 van type 2 (46 km) de volledige wegbermbreedte en wordt 2/3  van type  2 (zijnde 92 km) terug over 1 maaibreedte gemaaid. Het is de bedoeling dat er ieder jaar andere wegbermen behoren tot die 1/3 zodoende dat na 3 jaar alle wegbermen eens over de volledige bermbreedte worden gemaaid. Daarnaast wordt er jaarlijks in september 1/3 van de totale lengte van type 1 en type 2 samen (zijnde 100 km) tot tegen de waterlijn uitgemaaid.
In 2019 wordt het aantal kilometer te maaien wegbermen ook vermeerderd met 40 km per maaibeurt. De reden is dat er 18 km wegbermen die vroeger door de zuidijzerpolder werd onderhouden nu door de stad gebeurt en dat er ook 22 km minder beheerd wordt door plaatselijke hobby-landbouwers of landbouwers. Vooral te wijten door aanwezigheid van zwerfvuil. (DLD)