Op de laatste gemeenteraad van vorig jaar besliste het toenmalig Diksmuids stadsbestuur van CD&V en SP.a-open om een tijdelijke camperparking met 8 plaatsen te voorzien op de industriezone Heernisse nabij het paintball-center van ’t Buitenbeentje.  Ook al kon de oppositie van N-VA en ook Idee Diksmuide, die zelf een tiental dagen later in het stadsbestuur zou zetelen, zich toen niet vinden in dit plan, toch kreeg de aanleg van deze tijdelijke camperparking eind 2018 alsnog groen licht. Op de jongste gemeenteraad herinnerde N-VA-fractieleider Koen Coupillie zijn toenmalige oppositie-collega’s aan hun njet tegen deze camperparking.  Hij vroeg dan ook Idee Diksmuide-schepen Marc Deprez deze beslissing terug te draaien.  Maar voor schepen Marc Deprez ligt het niet voor de hand genomen beslissingen terug te draaien.  Toch wil hij via een overleg met ’t Buitenbeentje de aanleg van deze camperparking in overeenstemming brengen met haar activiteiten op deze locatie.  Op vandaag gebruikt ’t Buitenbeentje er een deel van het openbaar domein in om er boten na de winterberging in haar loodsen opnieuw te water te laten. (foto)

Ook al zou het uiteindelijk slechts om een tijdelijke camperparking gaan in afwachting van een definitieve locatie op het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Kaaskerke-Noord in de schaduw van IJzertoren, voor N-VA is deze investering van 120.000 euro voor deze tijdelijke camperparking toch te veel omdat kamperen op een industrieterrein, en straks naast een containerpark, toch niet de bedoeling kan zijn.  Er moet voor N-VA een betere locatie zijn waarbij ze daarbij denkt aan het nieuw provinciaal domein IJzerboomgaard.    Ze riep dan ook de huidige meerderheid, en vooral Idee Diksmuide die destijds tegenstander was van deze locatie, op om dit project stop te zetten.
De activiteiten van ’t Buitenbeentje, een grote speler in recreatief Diksmuide, zijn immers moeilijk te verzoenen met de aanleg van de camperparking op deze locatie.  Op vandaag heeft ’t Buitenbeetje er immers  loodsen waar men zijn boot tijdens de winter kan bergen.  Maar het bergen en vooral ook te water laten van deze boten zorgt uiteraard voor heel wat activiteiten op dit deel van het openbaar domein.  En dat is moeilijk te verzoenen met de aanleg van de camperparking op deze plaats.  Voor schepen Marc Deprez moet er dan ook rekening worden gehouden met de verzuchtingen van ’t Buitenbeentje.  Hij wil zowel de plannen van het stadsbestuur die voorzien in de aanleg van een camperparking, als deze van ’t Buitenbeentje die er de nodige ruimte moet hebben om boten te water te laten, verzoenen met elkaar.  Burgemeester Lies Laridon (CD&V) stelde op de voorbije gemeenteraad dat de klok weliswaar niet teruggedraaid kan worden.  Toch wil men, eens de aannemer voor de aanleg is aangesteld, dan toch in overleg gaan met de uitbater van ’t Buitenbeentje om het aantal voorziene plaatsen op de camperparking te verminderen.  Of hoe boten er zo campers kunnen verdrijven.  Meteen kan dit overleg er ook toe leiden dat de huidige “grijze” toestand, waarbij de inname van dit stuk openbaar domein voor de private stalling en de tewaterlating van boten, kan gelegaliseerd worden. (DLD)