Energiecoöperatie BeauVent, die gelocaliseerd is op zijn energieneutrale boot aan de IJzertoren, doet een kapitaalsoproep van 4 miljoen euro.  Hiermee wil ze investeren in verschillende projecten in windenergie, warmtekrachtkoppeling en zonne-energie.  Maar opmerkelijk is dat in dit lijstje de windturbines van Kaaskerke niet voorkomen.  Eerder wou BeauVent nochtans mede-investeerder zijn in 3 windturbines op de Kaaskerkse industriezone Oude Barriere.  Maar mede door het ontbreken van het noodzakelijk politiek draagvlak in Diksmuide werd dit project afgeblazen.  Toch zijn deze plannen niet verdwenen.  Er zijn inmiddels bijkomende studies uitgevoerd die momenteel wachten op de goedkeuring van het ministerie van defensie.

BeauVent heeft bijkomende studies besteld die ondemeer moeten uitwijzen welke invloed de drie geplande windturbines kunnen hebben op het vliegverkeer van en naar de luchtmachtbasis van Koksijde.  Ook al is er sprake van een sluiting van deze militaire luchthaven, op vandaag is er nog niets beslist over de luchtmachtbasis van Koksijde en moet er bijgevolg verder gewerkt worden op basis van de werking van vandaag.  De geplande Kaaskerkse windturbines vormen daarbij een fysiek obstakel.  Men houdt immers een bepaalde veiligheidsafstand aan ten opzichte van de vlieghoogte voor de oefenzone.  Dat zorgt er voor dat de windmolens niet hoger mogen zijn dan 122 meter.  Volledigheidshalve laat BeauVent opmerken dat de door windturbines gemaakte turbulenties hiermee geen uitstaans hebben.  Is Koksijde voor de Kaaskerkse windmolens lastiger door haar huidige functie van oefenzone en aanvliegroute, anders is het gesteld met de burgerluchthaven van Oostende.  Daar is er geen probleem omdat de aanvliegroute voor deze luchthaven niet ligt in een zone waar Kaaskerke in ligt.
Opmerkelijk is ook nog dat men voor de geplande Kaaskerkse windmolens ook rekening moet houden met de invloed op de militaire radar van Semmerzake die nochtans in Oost-Vlaanderen ligt.  Ook al lijken volgens BeauVent de windturbines in Kaaskerke geen noemenswaardige invloed te hebben op de radar in Semmerzake, toch moet de invloed van de Kaaskerkse windmolens op deze radar in Oost-Vlaanderen onderzocht worden.
Ook al lijken er dus op vandaag militaire obstakels te zijn voor de inplanting van windturbines op de industriezone Oude Barriere in Kaaskerke, toch heeft BeauVent nog plannen.  Zo wil ze investeren in twee windturbines in Bornem.  In Brugge wacht er een project van warmtekoppeling bij een industrieel bedrijf waarmee het gasverbruik van een groot dorp kan bespaard worden en verder wil ze investeren in zonnepanelen op WZC Avondrust in Varsenare en op scholen via het project Klimaatscholen2050.  Daarmee wil ze zonnepanelen plaatsen op katholieke scholen waarvan de daken geschikt zijn voor zonnepanelen.  Voor deze projecten lanceert BeauVent op 18 maart om 10 uur een kapitaalsoproep van 4 miljoen euro via zijn website www.beauvent.be.  Iedereen kan intekenen op maximaal 20 aandelen van 250 euro wat overeenstemt met een totaal van 5.000 euro per persoon.  Wie reeds aandelen bezit, kan maar bijkopen tot hij of zij in totaal 25 aandelen bezit.
Resten er nog de windmolens in Nieuwkapelle.  Zowel Idee Diksmuide als de Vlaamse Bouwmeester willen daar nog bijkomende windmolens plaatsen.  Maar volgens BeauVent, die eigenaar is van de huidige 2 Nieuwkapelse windturbines, werden de regels voor het bouwen van windturbines verstrengd sinds de ingebruikname van hun molens eind 2004.  Meer nog, met het huidig kader zouden die turbines daar niet meer mogen gebouwd worden en het kader waarin dit toen gebeurde zal niet meer aangepast worden.  BeauVent kijkt dan ook sowieso niet naar bijkomende windmolens in NIeuwkapelle gezien deze volgens het huidig kader op deze plaats nog moeilijk vergunbaar zijn.  Wel wordt onderzocht of een verlenging van de milieuvergunning van de huidige turbines wel mogelijk is. (DLD)