De werkgroep MOS-Aloysius (milieuzorg op school) wil graag, in samenwerking met één of meerdere STEM-klassen een gsm-oplader op zonne-energie bouwen en plaatsen op de campus Aloysius van ’t Saam, het vroegere Sint-Aloysiuscollege aan de Wilgendijk.  Dit idee werd ontwikkeld met de zie-oordeel-handel methodiek van kardinaal Cardijn.  De leerlingen zagen immers dat een gsm of ander toestel wel eens plat valt tijdens de dag. Ze oordeelden vervolgens dat het opladen beter klimaatneutraal gebeurt en willen handelen door een oplader op zonne-energie te bouwen. Indien ze daar in slagen, dan zetten ze op deze school alvast een stap richting klimaatneutrale samenleving, zo vernemen we van Rik Maekelberg van de werkgroep MOS. En de fondsen voor deze ontwikkeling halen ze uit klimaatacties die ook al in deze Diksmuidse school werden opgezet.

Zo hield de werkgroep MOS-Aloysius op 26 november haar eerste actie van het schooljaar met de verkoop van croque monsieurs.  Dit met brood van bakkerij Vandooren uit Diksmuide,  hesp van het Eendenhof uit Avekapelle en kaas van de Kasteelhoeve uit Nieuwkapelle.  Deze ingrediëntenkeuze combineert steun aan de lokale landbouw en kleinhandel met milieuzorg door het beperkt aantal voedselkilometers en levert bovendien een bescheiden bijdrage aan de strijd tegen de klimaatopwarming daar we voor de aanvoer amper CO² de lucht in hebben gejaagd.
En voor mensen die liever geen vlees eten, was er als alternatief Fairtrade pesto van Oxfam Wereldwinkel.  De keuze voor Fairtrade sluit perfect aan bij het idee van milieu- en klimaatzorg. Producenten die in eigen land een eerlijke prijs krijgen voor hun waren, dragen immers doorgaans extra zorg voor hun leefomgeving en maken geen migratieplannen.
Naar aanleiding van de tijdens het voorbije weekend zeer succesvolle klimaatmars met meer dan 70.000 deelnemers, namen de leerkrachten van de werkgroepen burgerschap en MOS op 3 december nog een ander initiatief.  Over de middag werden de leerlingen opgeroepen om deel te nemen aan een scholenactie.  De opdracht luidde: “Teken een blauwe cirkel op je handpalm (als symbool van de aarde) om te tonen dat ook jullie een ambitieus klimaatplan willen. Maak een foto en publiceer ze op de Facebookpagina van het event. “  Om de aandacht te trekken van de leerlingen werd de actie geopend met de beltoon van een wekker (foto met Rik Maekelberg, Joris De Poorter en Elien Roose).  Dit symboliseert volgens de werkgroep het feit dat de toestand zeer ernstig, maar nog niet hopeloos is.
Geven we tenslotte nog mee dat eind januari Pieter Boussemaere een lezing komt geven voor de zesdejaars met als onderwerp “10 klimaatacties die werken.” (DLD)