Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die ook minister van Onroerend Erfgoed is, heeft beslist om een premie toe te kennen van bijna 900.000 euro voor de restauratie van het Diksmuids begijnhof.  Reeds eerder werd de stadsvleugel gerestaureerd en nu is het de beurt aan de poldervleugel.  Het begijnhof wordt momenteel bewoond door de gasten van VZW De Lovie die in 1990 zijn intrek nam in het begijnhof en het meteen ook een nieuwe sociale herbestemming gaf. Ook in de te restaureren poldervleugel wil De Love huisvesting bieden aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Na meer dan drie jaar werken werd in 2016 het eerste deel van de restauratie van het Diksmuids begijnhof, de restauratie van de stadsvleugel, voltooid.  In deze vleugel krijgen sindsdien 13 personen onderdak in 4 eigentijdse woningen waarbij ze kunnen rekenen op woonondersteuning. In deze vleugel zijn ook 2 woningen bereikbaar met een lift zodat ze ook rolstoeltoegankelijk zijn.  Verder werd ook het vroegere poorthuis omgevormd tot een geschenkenwinkel, het Huis van Juffrouw Sibylle, waar toeristen er producten kunnen vinden uit de activiteitenateliers van De Lovie.  Overigens was in 2016 Vlaamse minister-president Geert Bourgeois ook al aanwezig op de feestelijke opening van de stadsvleugel waarvoor hij toen ook al 565.000 euro aan subsidies voorzag.
Met de komende restauratie van de poldervleugel, start het tweede deel van de totale restauratie van het Diksmuids begijnhof dat na de eerste wereldoorlog werd heropgebouwd naar de plannen van architect Viérin  Ze werd in 1973 beschermd als landschap en sinds 2000 is het begijnhof ook een beschermd monument.  Maar volgens minister-president Bourgeois verloren binnenplein en poldertuin door de jaren heen wel een stuk van hun karakter.  En het doel van de volgende restauratie is om de poldervleugel opnieuw te restaureren naar de oorsprong, de godshuizen, waar nog meer gasten van De Lovie onderdak kunnen krijgen.  Daarbij worden de woningen samengesteld uit kamers en studio’s waarvan sommige ook rolstoeltoegankelijk.  Maar bij de restauratie zal het oorspronkelijk materiaal van het begijnhof bewaard worden.  Eerdere aangebrachte aanbouwen, wijzigingen aan de achtergevel en het interieur zullen verwijderd worden.
De exacte premie die wordt toegekend bedraagt 883.808,39 euro. (DLD)