Op de voorbije nieuwjaarsreceptie van politiezone Polder mochten niet minder dan 80 eretekens opgespeld worden bij de politiemensen, al dan niet nog in actieve dienst.  Daarnaast werden ook nog vier gepensioneerden in de bloemetjes gezet : Frank Huys, Geert Van Gelder, Hendrik Catteeuw en Marc Waeyaert.  En tenslotte waren er nog vier medewerkers die voorafgaand aan hun pensionering een non-activiteit hebben : Luc Vandenbulcke, Marc Goemaere, Lode Roelens en Patrick Vandecasteele. Maar zonechef Johan Geeraert deed eerst nog een oproep aan de nieuwe politieraad.  Hij hoopt dat ze werk zullen maken van het nieuw politiekantoor voor zijn zone.  Vervolgens kon overgegaan worden tot het opspelden van de eretekens.

Burgerlijke medaille 1e klas : Lavens Mireille, Logghe Patrice, Lowagie Frank, Merlevede Wim, Persyn Nico, Philips Chris, Top Alex, Vandamme Christophe, Vermeersch Stefaan, Vermote Annie, Waeyaert Marc, Catteeuw Hendrik, Demeulenaere José, Fauconnier Michel, Gheerardyn Stefaan, Portier Frans, Ureel Maria en Vanheule Marc.
Burgerlijk kruis 1e klas : Cossey Hendrik, Deblauwe Roland, De Langhe Luc, Desodt Johan, Embo Luc, Huys Frank, Huysentruyt Kris, Maenhoudt Marc, Maes Henri, Ollevier Guylain, Rollez Johny, Rondelez Robert, Vanbaelenberghe Jan, Vandenameele Ludwig, Vandenbussche Ludwig, Van Eecke Marc, Wydhooge Jean-Pierre, Allaert Johan, Decat Ludo, Denys Ronny, Derycke Alex, Dezwarte Patrick, Gheerardyn Stefaan, Goemaere Marc, Govaert Michel, Moyaert Luc, Roelens Lode, Samyn Koenraad, Van Gelder Geert, Vandecasteele Patrick en Vandenbulcke Luc.
Zilveren Palmen der Kroonorde : Vermote Annie
Gouden Palmen der Kroonorde : Casier Jurgen, Cools Jan, De Loof Didier, Denys Ronny, Depoorter Christophe, Derycke Alex, Dezwarte Patrick, Dooms Koen, Goemaere Marc, Moyaert Luc, Nuyttens Danny, Pareit Rudi, Ureel Maria, Vandecasteele Patrick, Vandenbulcke Luc, De Bree Yves en Hosten Filip
Ridder in de Kroonorde : Cossey Hendrik, Govaert Michel, Ollevier Guylain, Roelens Lode, Van Gelder Geert en Wydhooge Jean-Pierre.
Ridder in de Leopoldsorde : Vanbaelenberghe Jan
Officier in de Kroonorde : Logghe Thierry, Maenhoudt Marc, Rondelez Robert, Samyn Koenraad, Van Eecke Marc en Geeraert Johan.
Een aantal gevierden was verontschuldigd op de nieuwjaarsreceptie. (DLD)