Op zaterdag 23 maart zullen 350 vrijwilligers zwerfvuil ruimen in Diksmuide.  Een actie die er nooit zou mogen zijn.  Iedereen, ook de Diksmuidelingen, houden immers van nette straten en bermen zonder zwerfvuil.  Toch moet men jaar na jaar vaststellen dat er nog heel wat vuil lustig rondgestrooid wordt.  Komende zaterdag zullen 350 vrijwilligers, verdeeld over 22 projecten, deelnemen aan de zwerfvuilactie in Diksmuide. Die 350 vrijwilligers zullen samen meer dan 160 kilometer wegen of 320 kilometer wegbermen vrijmaken van zwerfvuil.  Maar ook niet onbelangrijk is dat ze hiermee ook het signaal geven om het zwerfvuil een halt toe te roepen.

Aan de zwerfvuilactie van komende zaterdag nemen volgende 22 Diksmuidse verenigingen deel : Gezinsbond Diksmuide, Bewonersplatform Oostkerke, Run4all,   Waftodo Diksmuide, KVLV Leke, De vliegvissers IJzervallei, Oxfam Wereldwinkel,     Tuinhier Leke/Keiem, Smude tafeltennis- en wandelclub, Feestcommissie Nieuwkapelle, Vriendenkring De Stille Genieters Lampernisse, BO De Kim Diksmuide, Milieuraad – werkgroep Trage Wegen, Scouts Zannekin Diksmuide, KWB Woumen, Dorp Sint-Jacobskapelle, Chiro Keiem, Vrije Basisschool Woumen, Mos Werkgroep Sint-Aloysiuscollege, Vladslo Leeft, Vrije basisschool Beerst en Ouderraad Beerst.
Iedere vereniging engageert zich om telkens 8 km weg of 16 km berm op te ruimen. Hiervoor ontvangen ze de ‘enthousiasmepremie’ van IVVO ter waarde van 200 euro. De stedelijke milieuraad, die zelf ook mee zwerfvuil raapt tijdens de actie, geeft aan iedere vereniging ook nog eens 30 euro als bedanking. Met het geld kunnen de verenigingen, na het opruimen, een drankje nuttigen in hun plaatselijk caféetje, ontmoetingscentrum of lokaal.
Het stadsbestuur bestelde voor de zwerfvuilactie intussen maar liefst 350 paar handschoenen, 100 extra grijpers en 100 extra fluohesjes bij Mooimakers.be. Ze stelt dit materiaal gratis ter beschikking voor de verenigingen die deelnemen aan de zwerfvuilactie. De stedelijke reinigingsdienst zal nadien twee volle dagen rondrijden om honderden zakken en tientallen grote stukken afval op te halen.  Hoeveel afval de vrijwilligers ophalen zal men weten op dinsdagavond 26 maart. Tegen dan wordt al het afval gewogen. Maar wellicht dat het ook nu weer vooral om bier- en frisdankblikjes zal gaan. Dit vertegenwoordigt immers meer dan 45% van alle zwerfvuil.

Maar veel scholen in Diksmuide engageren zich ook om zonder deze zwerfvuilacties de straten te vrijwaren van zwerfvuil. Men kan hiervoor zijn plekje vastleggen op www.mooimakers.be De mooimakers zijn immers vrijwilligers die zich inzetten voor een propere buurt.  Verder kan er ook een afspraak met de stedelijke milieudienst of de afvalintercommunale IVVO gemaakt worden. (DLD)