Het 3 Mussen-project, dat een onderhouds- en herstelplan omvat voor de Handzamevallei krijgt stilaan vorm.  De belangrijkste werken die men voorziet zijn het uitdiepen en onderhouden van grachten, veedrinkpoelen en laantjes.  Immers, op vandaag blijkt een enorme inhaalbeweging nodig voor dit onderhoud zo is te horen bij Henk Schaut van Regionaal Landschap IJzer & Polder en Diksmuids burgemeester Lies Laridon.  Overigens is het 3 Mussen-project een samenwerking tussen voornoemde VZW Regionaal Landschap IJzer & Polder en het Diksmuids stadsbestuur waarin ook de Middenkustpolder, het agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Ruimte & Erfgoed participeren.

Wil men met het hele project de hele waterhuishouding in het gebied verbeteren zodat ze een meerwaarde kan betekenen voor zowel landbouw, natuur en landschap, men wil ook bijkomende initiatieven nemen, zo is nog te horen bij Diksmuids schepen Bossu die zowat de peetvader is van dit 3 Mussen-project.  Zo wil men kijken om binnen het project hier en daar een paar knotwilgen aan te planten of enkele slee- of meidoornen in een hoek van de weide aan te planten. 

Alle graafwerken zullen uitgevoerd worden met middelen van de Vlaamse overheid.  Ook de afsluitingen kunnen kosteloos vervangen worden door duurzame kastanjehouten palen.  Volledigheidshalve moet wel meegegeven worden dat de aankoop en bevestiging van prikkeldraad ten laste is van de eigenaar of de gebruiker.  Zowel het Diksmuids stadsbestuur als het Regionaal Landschap IJzer & Polder zijn ervan overtuigd hiermee te komen tot een win-win-situatie voor alle gebruikers van de Handzamevallei. 

Geïnteresseerden kunnen voor meer info terecht bij hetzij Martin Deruytter van de Diksmuidse stedelijke dienst Groen & Milieu (mail : milieu@stad.diksmuide.be) of bij Valentijn Despeghel van het Regionaal Landschap IJzer & Polder (mail: valentijn@rlijp.be).