1992. Als jaarvoorzitter van de zesdes werd ik de dag voor de “ 100 dagen” ontboden bij toenmalig directeur dhr Paul Ollevier.  Hij vroeg mij ervoor te zorgen dat onze “ 100 dagen viering” ordentelijk en respectvol zou verlopen.  Afgezien van de noodzakelijke “ bommetjes” die er vroeg rond gesmeten werden vulden wij verder de dag met een groots opgezet BBQ, muziek en dans  voor alle leerlingen en ‘s avonds hadden wij nog een fuif voor enkel de zesdes.
Wat ik nu lees tart werkelijk alle verbeelding! Inbreken, vernielingen aanbrengen, studieboeken vernielen,… heeft NIETS met de 100 dagen viering te maken.
Als zesdes moet je zelfs een voorbeeldfunctie hebben naar lagere studie jaren ook.  Simpelweg niet waardig om in het college te zitten!!
De enige gepaste straf voor zulke daders is dan ook dat ze onmiddellijk buitengezet moeten worden.
Ik wil dit nog niet koppelen aan de vele klimaatmarsen waar “ gebrost” wordt wanneer het uitkomt en men vaak twee maten en gewichten hanteert maar vroeger vierden we toch anders onze “100 dagen”.

Jeroen Bailleul