Londen heeft zijn speakers corner, Diksmuide zijn manehoekje…
Op Speakers’ Corner in het Londense Hyde Park, kunnen van oudsher sprekers in het openbaar hun mening verkondigen over politiek, cultuur, religie, enz… vaak staande op een zeepkist. In Diksmuide kan dit op het manehoekje…
Dit is voor mij een mooie traditie waarin iedereen die dit wil een forum krijgt om te oreren, te roepen, te lachen, te lullen, te zeveren en te argumenteren over zijn standpunten. Op verbale wijze kan een spreker mensen aanvallen, verguizen, uitschelden, de grond inboren of integendeel verheerlijken, in de bloemetjes zetten of de hemel in prijzen. Hij kan er standpunten verdedigen die gemeengoed zijn of die geen levende luis interesseren Over alle onderwerpen zoals sport, politiek, godsdienst, wetenschap, het geslacht van de engelen of de invloed van de aardstralen op het kerkbezoek mag iedereen zijn mening, bevlogenheid of frustratie ventileren. . In London zijn slechts 2 taboes waar iedereen zich aan houdt: de koninklijke familie en het omverwerpen van de regering. Daarnaast is er geen censuur en dit is goed ook. In Diksmuide zijn er bij mijn weten geen dergelijke taboes.
Een “vrije” tribune is wat het is en voor de samenleving een goede zaak. Laat dit zo blijven. Zoals vaak is “the evil in the eye of the beholder”. Dat er ongezouten meningen naar boven komen kan uiteraard, voor wie zich aangesproken voelt, zuur aankomen. En als het over politiek gaat, mag een beleidsverantwoordelijk of gelijkgezinde hier toch geen al te zere tenen hebben.
Dus, laat de “speakers” maar komen, uiteraard binnen de grenzen van het fatsoen. Het brengt leven in de brouwerij en af en toe wat stoom aflaten schaadt niet.
Jan Van Acker – fractieleider Idee2006

Idee2006 blijft zich ook met hand en tand verzetten om ontmoetingscentra ook te laten gebruiken voor privéfeesten. Ontmoetingscentra werden gebouwd met overheidsgeld en het kan dus niet dat deze plaatsen concurenten worden van de plaatselijke horeca. Immers de horecauitbater heeft handenvol geld geinvesteerd in zijn zaak en het gaat trouwens ook over de broodwinning van de uitbaters,…Bovendien betaalt de horeca in Diksmuide zich blauw aan belastingen. Een hoge onroerende voorheffing, ook op hun zaal, terrassenbelasting en de verguisde toerismebelasting, die allemaal tot overmaat van ramp werden verhoogd via indexatie.
We moeten inderdaad niet blind zijn, dat er soms privéfeesten doorgaan in oc’s onder het mom van een vereniging. Daarvoor zijn wij Vlamingen en Belgen bekend of berucht, naar het zoeken van achterpoortjes. Maar niettemin mag dit zeker geen alibi zijn om de privéfeestjes in oc’s te legaliseren. De misdaad wordt hierbij beloond. Integendeel, het is aan het schepencollege om het onterechte gebruik van oc’s voor privéfeesten in de kiem te smoren.
Idee2006 heeft in het verleden reeds aan de alarmbel getrokken omdat zoveel horecazaken, volkscafé’s hun deuren sluiten.
Wij hebben niets tegen de vernieuwing, restauratie van het oc in Oostkerke, dit weliswaar in functie van het verenigingsleven. integendeel. Hierbij wordt een bedrag van meer dan 300.000 euro Diksmuids belastingsgeld geinvesteerd. Maar deze zaal dan nog eens laten fungeren voor privéfeesten is toch wel een brug te ver. Hoe kan je in de toekomst dan nog een horecazaak aantrekken in Oostkerke. Nochtans Oostkerke heeft zeker toeristisch-recratief zijn troeven. Het bevindt zich op een boogscheut van de komgronden van Lampernisse en bovendien zou Oostkerke de place to be kunnen zijn in functie van een kajakroute. Maar daarvoor moet je als meerderheid een visie hebben,….
Marc Deprez, gemeenteraadslid Idee2006

S T O P !!!!!

Vrienden van e-Diksmuide,
Telkens ik de laatste weken e-Diksmuide wil lezen, word ik een opkomend gevoel van ergernis gewaar. Ik heb met name echt geen boodschap aan het steeds weerkerend spektakel van politici die e-Diksmuide gebruiken/misbruiken om mekaar in de haren te vliegen, met als (voorlopig?) dieptepunt, het epistel van dinsdag laatst van een of andere azijnpisser uit Pervijze versus een of andere Diksmuidse schepen.
Vrienden van e-Diksmuide : grijp alstublieft in en doe het NU; geef al dit moddergooien niet langer een podium. Ik vind/vond e-Diksmuide een prachtig medium : het is degelijk qua informatie, goed gedocumenteerd, steeds up-to-date, vlot geschreven, met professionele foto’s en met – proficiat! – af en toe een leuke invalshoek. Maar alstublieft : hou het zo!
Laat jullie degelijk magazine niet langer “teisteren” door gekrakeel en gekissebis van gefrustreerde……… (vul zelf maar aan, de woorden die ik in gedachten had kunnen maar beter niet gepubliceerd worden). En het interesseert me daarbij geen moer of het uit linkse dan wel rechtse hoek komt, of van bij groen, geel, rood, zwart, wit, oranje of appelblauwzeegroen,…. Stop die baarlijke nonsens en alstublieft : laat e-Diksmuide vooral niet afglijden naar een ordinaire roddelrubriek.
Met immer vriendelijke groet.
Luc Braem

Het Burggraaf Frederikplein (autobusplein) gaat in gebruik worden genomen op zaterdag 7 december.  Dat is precies 37 dagen later dan wat vroeger werd voorspeld.  Intussen stonden de wachtende reizigers niet alleen evenveel dagen maar ook reeds van bij de aanvang van de werken aan de blote hemel bloot gesteld te wachten in de Bortierlaan.
Een paar schuilhuisjes van op het vroegere plein konden niet eens van plaats verhuizen naar de overkant.  Volgens het bestuur van Trein Tram Bus is dit niet de verantwoordelijkheid van De Lijn, wel van het bestuur van onze stad.  Bedankt dus voor de zovele dagen in alle weersomstandigheden er te moeten wachten en verder ook alle achtergelaten vuil en voorwerpen te bezorgen aan de bewoners i.p.v aan de overkant !
Deze zullen ongetwijfeld de vroegere rust terug vinden en meteen kunnen hun klanten of bezoekers opnieuw parkeren voor hun zaak of woning.
Georges Lanssens

Mijn mail van 31/10 met de Halloween-verkeersperikelen is nog niet helemaal afgekoeld of we zitten met zijn allen met dezelfde miserie ! Vindt de Heer Verheecke een en ander misschien storend. Voelt hij zich ergens gekwetst of verdedigt hij een bepaalde politiek ?Mijn inziens, moet het voor meerderen toch iemand wakker schudden voor een beter regeling.  Heden was de bus van De Lijn Diksmuide-Oostende : Vertrek aan het station om 14.05’ u pas aan het Postgebouw omstreeks 14.35’ u en had dus al 30’ minuten vertraging .!!  Je hebt dan een afspraak met een specialist dokter te Oostende ..en je zit gevangen .  Om 17.uur was er filevorming tot aan Beerst dorp. De streek kennend belde ik iemand op om terug te rijden over Beerst, Vladslo en via Esen met zijn personenwagen.  Zo geraakte deze gemakkelijker Diksmuide binnen, maar ter hoogte van de Admiraal Ronarchstraat was het weer van dat.  Wanneer de bus van 17.uur uit Oostende, Diksmuide zal hebben bereikt is weer voor de zoveelste maal een vraag….Zo missen zij die naar Ieper moeten hun laatste aansluiting .. en De lijn laat amper een wachttijd van 5’ toe. Wie trekt hem dat nog aan ? ?
Georges Lanssens

Mag ik een voorstel doen?
Het Manneke van de Mane staat in Diksmuide voor guitigheid, plezier, gezonde leute, voor mensen die graag lachen, ….  Ik zou dan ook die rubriek Manehoekje voorbehouden voor leuke “wist-je -datjes”, goed nieuws, een streekmop, kortom iets waarmee de Diksmuideling nog eens een glimlach kan ontlokken!
Politieke discussies en brieven van malcontente mensen zou ik eerder onderbrengen in een rubriek ” Diksmuidse klaagmuur” of iets dergelijks.
Het Manneke mag je heus niet gebruiken voor allerlei zurigheid….
Groetjes, Werner Verheecke

Als onafhankelijk raadslid en Diksmuids handelaar juich ik het initiatief van Unizo Esen toe om zich te mengen in het debat rond infrastructuurwerken in hun dorp. Het getuigt van onafhankelijk positief kritisch engagement om de plaatselijke problemen van handelaars en niet handelaars aan te kaarten bij het stadsbestuur.
Het is echter heel wat anders gesteld met Unizo Diksmuide die zich omzeggens nergens mee moeit en blijkbaar blind is voor de vele verkeersperikelen in het centrum. Nu de Woumenweg heraangelegd wordt en parkeerplaatsen verdwijnen acht Unizo Diksmuide het niet nodig hun visie te geven. Ik herinner mij echter dat er regelmatig ,tijdens de PRO regeerperiode, vergaderingen werden belegd om het toenmalig schepencollege kritisch te benaderen.
Deze kritische houding is echter gedurende de laatste 2 regeerperiodes volledig weg. Wordt Unizo Diksmuide misschien nog altijd politiek gedomineerd in Diksmuide centrum en zodoende monddood gemaakt?  Ik hoop op beterschap en vooral op een onafhankelijkere koers naar het voorbeeld van hun kopman Karel Van Eetvelt.
Mieke Vanrobaeys, onafhankelijk raadslid.

Het niveau van de Diksmuidse politiek kan blijkbaar zakken naar een nog lager niveau.
Het bestuur vindt het nog steeds niet nodig dat hun antwoorden in de gemeenteraad opgenomen worden in het verslag, want dat zou tegen hen kunnen gebruikt worden. Nu gaan ze nog een stapje verder door de verkeerde woorden in een ander z’n mond te leggen. Ik zou liever ‘goede’ burgers hebben i.p.v. bewoners van sociale huurwoningen??
Ik licht nog eens kort het N-VA-standpunt uit die gemeenteraad toe.
Elke gemeente in Vlaanderen dient tegen 2023 een bepaald quotum te halen qua sociale huisvesting (BSO – Bindend Sociaal Objectief). Diksmuide staat daarmee in Vlaanderen zowat op de eerste plaats: er is reeds nu een overschrijding van het vereiste aantal sociale huurwoningen en binnenkort halen we ook het objectief op vlak van sociale koopwoningen en sociale kavels.
Als we de geplande sociale woningbouw onder ogen nemen, zien we dat het BSO in Diksmuide zeer ruim overschreden zal worden tegen 2023. In zekere zin is daar niets verkeerd mee, want de wachtlijst van kandidaten is lang.
Echter, de correcte mix tussen sociale woningbouw en particuliere woningbouw ontbreekt hier. De balans slaat teveel door in één richting.
Er zijn heel wat mensen die net buiten de maximale loonbarema’s vallen om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Ziehier mijn uitspraak op de gemeenteraad: ‘de iets meer gegoede inwoners’ (2 x herhaald trouwens). Die komen níet terecht op een wachtlijst, maar ze zijn ook op zoek naar een betaalbare woning.
In de vorige gemeenteraad hebben we trouwens het huidige woonbeleid nogmaals aan de kaak gesteld. Er is namelijk een totaal gebrek aan toekomstvisie. De nieuwe verkavelingen worden in Diksmuide nog steeds aangelegd zoals in de jaren ’70.
Er zijn nochtans genoeg schitterende voorbeelden in de ons omringende gemeenten waar men toont hoe het wel moet: hogere dichtheden, meer kwalitatieve buitenruimtes, meer aandacht op vlak van energiebesparing, …
Op de lange termijn zou dat nochtans – en zeker voor de sociale huurders – meer voordelen opleveren.  Maar ja, het is al langer geweten dat de visie van onze schepen van ruimtelijke ordening niet verder reikt dan zijn neus lang is.
We weten sedert vorige week dat hij selectief blind is (‘Files in Diksmuide? Niet gezien!’),. hij heeft nu dus ook last van selectieve doofheid.
Bert Laridon, raadslid N-VA

Ik lees op e-diksmuide in het Manehoekje een reactie van Schepen Eric De Keyser op het artikel inzake de verkoop van OCMW aan bouwmaatschappij IJzer en Zee.
Ik begrijp niet waarop Schepen De Keyser alludeert, want zijn antwoord is volledig naast de kwestie. Waarover het gaat in dit artikel, is dat de landbouwer in kwestie niet op de hoogte is gesteld van een principiële beslissing, die de Raad nam inzake de verkoop van deze grond. Het OCMW bestuur laat de pachter in kwestie aan zijn lot over door de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven inzake de vergoeding. Dat er dan wordt beweerd dat de pachter afgelopen weken en maanden wel is ingelicht, is de waarheid alle geweld aandoen.
Het koud zeer van deze meerderheid loopt als een rode draad door het bestuur: een gebrek aan communicatie en gebrek aan respect.
Hoewel alle quota inzake sociale huisvesting in Diksmuide al ruimschoots zijn behaald, is dit thema, waaraan de werkende belastingbetaler jaarlijks meebetaalt, voor de Schepen in kwestie blijkbaar een veel grotere prioriteit, dan de noden van onze landbouwers en pakweg de belachelijke situatie bij de aanleg van voetpaden langsheen de Esenweg, waarbij tientallen handelaars al maanden met verliezen worden opgezadeld.
Terwijl iedereen stilaan beseft dat de bouw van sociale woningen, niet de zaligmakende oplossing is voor wie moeilijk de eindjes aan elkaar kan knopen en er veeleer heil moet gezocht worden in het stimuleren van huurpremies, willen bepaalde politici hun betaalde bestuurders mandaat binnen deze sector met hand en tand verdedigen. Dit is hun volste recht, doch Idee 2006 blijft erbij dat er voor Kaaskerke met deze bouwgrond andere opties mogelijk zijn. Dergelijke projecten bieden o.a. de mogelijkheid om bv. jonge gezinnen terug naar het dorp te brengen. Om tot dergelijke conclusies te (willen) komen blijkt er echter (te) veel politieke moed nodig…
Claude Vindevogel, OCMW-raadslid Idee2006

Toch graag een reactie op het artikel “Kaaskerkse landbouwer komt in politieke storm terecht”

Eigenlijk viel ik bijna van mijn stoel toen ik dit las. Als ik het goed begrijp is Idee2006 nu ook al tegen de bouw van sociale woningen. ( ook collega Bert Laridon zei in een vorige gemeenteraadszitting dat hij liever goede burgers heeft ipv bewoners van sociale huurwoningen)
Als ik mijnheer Vindevogel goed begrijp mogen we de grond niet verkopen als de landbouwer eventueel in de problemen zou kunnen raken bij het behalen van quota en vergunningen. Mag ik hem er terloops op wijzigen dat we de grond niet van bestemming veranderen. Dit was en is bouwgrond. En bouwgrond dient naar mijn bescheiden mening nog altijd om op te bouwen. Trouwens vanuit de Vlaamse regering kregen we de taak om bouwgrond in eigendom van overheden te activeren om op de markt te brengen. En we doen dit.
Het zou nogal straf zijn om als openbaar bestuur bouwgronden in portefeuille te houden en langs de ander kant een belasting op onbebouwde gronden invoeren en burgers die bouwgrond hebben, die ze speculatief niet op de markt brengen, belasten. Dit zou pas onbehoorlijk bestuur zijn. En daar doe ik, als schepen bevoegd voor o.m huisvesting, niet aan mee.
Anderzijds is er nog voldoende nood aan woningen en ook aan sociale koop en huurwoningen.  Dat een liberale partij als Idee2006 de kant van de landbouwer kiest en dat de woningnood hun eigenlijk koud laat, is hun goed recht. En zo weten we dit tenminste. Of is het enkel hun bedoeling om te bewijzen dat enkel zij oog hebben voor de problemen van de landbouwers?  Zeer doorzichtig als je het mij vraagt.

Schepen Eric De Keyser