De Eucharistieviering van zondag 8 juli 2018 was niet enkel een Heilige Mis, maar wou ook een positieve muzikale bijdrage leveren aan de Vlaamse 11-juli-Viering.
Het mocht niet baten. Ze schitterden in afwezigheid : de leden van de Nieuwe Vlaamse Alliantie die zich profileren als de Nieuwe Vlaming :
– geen katholiek gedoe ;
– geen kleffe Vlaamse liederen ;
– geen banden met oubollige organisaties zoals het Davidsfonds.
En dus zong het Sint-Niklaaskoor uit volle borst stemmige Vlaamse liederen, rijk van toon en taal, begeleid door het virtuoze orgelspel van Steven Verplancke en afgewisseld met ontroerende muzikale hoogstandjes, vertolkt door cellist Jan Hoorelbeke.
En het aanwezige publiek vond het niet te min om die melige heimatliederen over ‘Vlaanderen lief’ en het ‘Liefelijk land’ mee te zingen.
Straks gaan de NVA-kandidaten naar een hippe manifestatie, waar selfies de norm zijn, pers en camera altijd en immer aanwezig. Daar gaan ze vlaggetjes uitdelen, en wachten op dat beroemde N-VA kopstuk dat hen in vuur en vlam zet. De Vlaming, nieuwe stijl.

Marie-Thérèse Vandecasteele-Pil

Als men het kermisprogramma van Diksmuide vergelijkt met de omliggende steden, gemeenten en zelfs gehuchten komt men tot de trieste vaststelling dat het hier toch erg ondermaats is.  Steeds wordt de wekelijkse boerenmarkt en maandagsmarkt erbij gesleurd om toch maar iets op het programma te hebben.
De enige activiteit op zondag is een autoshow! Wil men zo het fietsgebruik promoten?Gans het centrum wordt volgestuwd met auto’s, duidelijk niet meer van deze tijd. De Diksmuideling heeft al genoeg auto’s gezien in het centrum, heeft al teveel uitlaatgassen opgesnoven en dat in een stad die zich wil profileren met een slogan als ‘Diksmuide geeft je ademruimte’…
Waarom worden niet enkele orkestjes gevraagd die van terras naar terras trekken of een fietshappening ingericht om het fietstoerisme in de regio te stimuleren en de deelnemers na de rit op de terrassen laten na te genieten..
Als we dan zien wat men met de Boterhalle wilde doen weet men genoeg. Gelukkig niet doorgegaan, zonde van het geld dat hier aan besteed is.
Hopelijk krijgen we met de nakende nieuwe coalitie een méér toekomstgerichtere visie waarin de auto geen hoofdrol speelt zoals nu met de kermis of met het proberen te creëren van een evenementenhal in het reeds van auto’s oververzadigde centrum.

Johny Hemelsoen

Heel bewust bleef ik een week lang wachten om te zien of er iemand ging reageren in het Manehoekje in verband met het totaalspektakel DIKSMUIDE 18- 18.  Op Facebook veel lof over het gebeuren maar op ons aller Maenehoekje niets te bespeuren. Het Manehoekje dient toch niet enkel om kritiek te spuien? Als het opbouwende kritiek is, ben ik een van de eersten om hierin mee te gaan. Wanneer men dan een luisterend oor kan vinden is dat goed meegenomen ten bate van de Diksmuidse gemeenschap in het algemeen.
Feit is dat de organisatoren van het totaalspektakel DIKSMUIDE 18- 18 alle lof verdienen voor de prachtige, soms emotionele en sfeervolle uitvoering. Dat men daarbij bijzondere aandacht had voor de mindervaliden, de gehoorgestoorden en doven gaf deze uitvoering zeker een meerwaarde. Ik schat dat er zo’n 2000 à 2200 mensen meegenoten van dit totaalspektakel, waarbij men achteraf kon genieten van een lekker pintje of een ander drankje op de overvolle en gezellige terrassen. Er was terug leven in de ‘brouwerij’ wat ons deed besluiten dat we ook eens met lof mogen zwaaien wanneer er iets uitstekends gebracht wordt.
Misschien is dit voor herhaling vatbaar in 2019 wanneer we 75 jaar bevrijding door de Canadese troepen mogen vieren (Sep.1944- Sep.2019). Het thema spreekt in elk geval de mensen aan.

Ludwig Vandenbussche.
Secretaris Belgisch- Canadees Herdenkingscomité Leke

Een uitgelezen kans voor de Diksmuidse politiekers, die Diksmuide fietsvriendelijk vinden, is om met het project ‘de testkaravaan’ een fiets te huren om de fietsinfrastructuur van Diksmuide centrum eens real life te beleven.De Ijzerlaan, Gasthuisstraat, Maria Doolaegestraat eens op en af rijden, oversteken vanuit richting aan de Paterskerk waar dit kruispunt heel vaak geblokkeerd is, proberen te fietsen vanaf de markt langs de Breyne Peelaertstr. richting kruispunt Stragier. Voor-en na schooltijd wanneer telkens een chaotische file op de Markt ontstaat (door ouders die hun kinderen afhalen daar ze het te gevaarlijk vinden om ze te laten fietsen) proberen te fietsen op de westkant v.d.Markt, eens de hobbelige en de te smalle voor tweerichtingsverkeer Kiekenstraat op en af fietsen, ook de zuidkant v.d markt op en af fietsen en kennis maken met een auto die van de haakse parkerplaatsen vertrekt. En vooral de zone 30 beleven…
Zich intussen proberen in te beelden wat een fietsende scholier meemaakt om de schoolpoort te bereiken, wat een met de fiets  boodschappen doende persoon meemaakt en dan pas een realistische folder aan de kiezer bezorgen over het fietsvriendelijke Diksmuide.

Voor de durvers…
Johny Hemelsoen

Wie antwoord vooraf nog op mijn dringend verzoek … dat onze stad kan gereanimeerd worden met meer bezoeken  aan winkels , gelagzaken of iets anders door ouderlingen ?  Een voorbeeld vanuit Nieuwpoort  Bad Lijn 41 bij een minder dag mooi weer dan zijn de aldaar verblijvende verlofgangers  niet of heel zelden in de mogelijkheid een verbinding te vinden om per bus tot bij  ons in Diksmuide te komen …..  Hun wagen verplaatsen hoor ik al als een neen wanneer ze in het bezit zijn van een wagen. Weet maar al te best dat bij terugkeer die mensen hun parkeerplaats kwijt zijn !!
Ook met de Lijn  32 zit het helemaal fout in de namiddag dat de bus die er om 14.00 uur beladen toekomt en zomaar als ledige rit terugkeert.
Daarom :  Dring er zo spoedig op aan bij De Lijn om een kleine aanpassing door te voeren .
Kort samengevat :
Wat de lijn 41 betreft  : De bus van 13.00 uur  laten doorrijden tot op de badplaats  … alleen gedurende de vakantieperioden en ook deze van 17.25 uur vanuit Diksmuide. Dat geeft wederzijds dé beste oplossingen.
Wat de lijn 32  betreft  : Die rit met aankomst te Veurne om 14.00 uur als beladen rit toelaten want anders is er niets vanuit Veurne naar Diksmuide !
Kan er nog geluisterd worden  voor de verkiezing  !!

Georges Lanssens

Onze mobiliteitsschepen liegt niet als hij zegt dat er in Diksmuide heel wat geïnvesteerd is inzake fietsmobiliteit. Dit is echt geen fake news en ook 14-jarigen mogen dit voor waar noteren.
Vooral Vlaanderen heeft gezorgd voor nieuwe fietsinfrastructuur, denk maar aan het traject Oude Barriere – Oudekapelle – Nieuwkapelle -Lo, het recente fietspad langs de Klerkenstraat en het fietspad langs de N35 Diksmuide – Pervijze. Parallel aan deze verbinding kreeg ook de Frontzateroute door de Provincie vorig jaar een update.
Vlaanderen voorziet dit jaar ook nog een onderhoud aan het fietspad langs de N369.
Allemaal zeer positief. Maar deze dure investeringen hebben te weinig return! Het aantal fietsers is nauwelijks toegenomen, ondanks het feit dat het autoverkeer helemaal in de slop is geraakt.
Het project ‘De Testkaravaan Komt Eraan’ is een gewaardeerd initiatief van de Provincie om hieraan tegemoet te komen. De N-VA fractie in de Provincie heeft dit initiatief van gedeputeerde Franky De Block  (sp.a) steeds gesteund.  Dit project wordt uiteraard gefinancierd met uw en mijn belastinggeld, maar een evaluatie leert dat het geen weggesmeten geld is.
Er zijn in die zin nog mooie initiatieven, gesteund vanuit Vlaanderen met privé initiatief, bv Mobiel 21, ‘woensdag fietsdag’.
Maar een sensibiliseringscampagne van de stad Diksmuide zelf is blijkbaar nog altijd niet aan de orde… Toch is dit het beleidsniveau dat echt het verschil moet maken! Dit is het beleidsniveau dat het dichtst bij de mensen staat.

Luc Coupillie
Provincieraadslid voor N-VA

Hervormde bankentanks alleen op geldautomaten… Twee leden van het schepencollege zijn bankier maar hebben geen geldautomaat.  Toeval?

Naam bekend bij de redactie

Vanuit het oogpunt van het IJzerbedevaartcomité is het een natuurlijke zaak dat iedereen een ticket voor het museum koopt , maar ik geef de burgemeester gelijk, een panoramaticket zou moeten kunnen . Families met twee kinderen die een bezoekje brengen aan het front en Diksmuide willen aandoen , bvb de IJzertoren, de Dodengang, volgend jaar het provinciaal domein IJzerboomgaard voor een rustpauze of ons vernieuwd historisch centrum voor een drankje of een ijsje zijn al een aardige duit kwijt . Niet iedereen heeft een budget om U tegen te zeggen voor een daguitstap . Wat betreft de Vlaamse boodschap meegeven is het wel goed eens in eigen hart te kijken voor het slapen gaan . Je moet wel toegeven dat het commerciële soms uitpuilt bij vele evenementen aan onze toren, en primeert boven de boodschap die onze Vlaamse soldaten en gesneuvelden ons hebben meegegeven na WOI , nooit meer oorlog m.a.w VREDE ! Dat mogen niet enkel woorden zijn die we uitroepen naar de omliggende landen en continenten waar oorlog voor sommigen een spelletje is, maar ook in eigen rangen moeten we een voorbeeld zijn.
Ik heb als senior van 79 jaar zeker 40 IJzerbedevaarten meegemaakt , en zodoende actief en passief meegedaan aan de Vlaamse ontvoogding , hoe dikwijls komt dit nog ter sprake ? Waar zijn die fiere Vlaamse strijders sinds er onenigheid gekomen is in eigen comité , en de IJzerbedevaart nul bezoekers krijgt en uitgestorven is, ook dit is geen vrede , of denken de beide partijen van de IJzerbedevaart en van de gebroeders Van Raemdonck bedevaart aan Steenstraete, Vlaanderen een dienst te hebben bewezen door die ruzie ? Leg alle geschillen bij zou ik zeggen en dat kan zonder gezichtsverlies,  dan kunnen de beide partijen terug een IJzerbedevaart met enkele duizenden bezoekers inrichten, misschien zelfs op de beide plaatsen .  Jullie als comité hebben de zware verantwoordelijkheid genomen om het gedachtengoed van de Vlaamse soldaten uit beide wereldoorlogen uit te dragen , en vooral de jeugd bewust te maken van de strijd van vroeger, die nu nog zeker niet gestreden is . De ware reden van het bestaan van de toren moet steeds herhaald worden, want telkenjare komt er nieuwe jeugd bij die vanaf een bepaalde ouderdom begrip opbrengt, zoals de Britten doen met hun jeugd . Een nieuwe generatie is aangetreden dat begrijp ik wel , daarom is het voor iedereen aanpassen.

Gaby Debruyne

Maanden terug kaartte ik een tekortkoming aan om met het openbaar vervoer Diksmuide te kunnen bereiken vanuit Veurne. Vanuit de richting Oostende, Roeselare, Ieper en ook vanuit Lichtervelde geen probleem en dus ook voor alle tussenliggende gemeenten.
Maar Veurne bedient door de lijn 32 krijgt zomaar bezoek door de Diksmuide Lingen terwijl het omgekeerde nog steeds niet kan. Om 14 uur komt de bus er aan en keert onmiddellijk LEDIG terug. Zodoende kunnen de Veur naars niet eens onze stad bezoeken en al evenmin de reizigers van de tussenliggende gemeenten. Onaanvaardbaar noem ik dat !
Wie consumeert op café, wie winkelt even als hij ergens op bezoek gaat  we gaan even een broodje kopen of wat die ziet dit er een goeie beenhouwerij uit !! Ik ken vrienden die regelmatig Diksmuide bezoeken van de gemeente Leffinge die vinden dit ten overstaan van Oostende hier veel rustiger !! Die kleine aanpassing vanuit Veurne moet toch kunnen in samenspraak met het bestuur van De Lijn. Ook Nieuwpoort Bad kan beter en zeker gedurende alle vakantieperioden. Het is er voor de aldaar verblijvende  vakantiegangers niet ieder dag mooi zee weer. Om het kwartier een tram voor die 3 kilometer in overstap naar Diksmuide … maar wanneer in overstap een autobus ? ’ t Busje komt zo ..maar zeer zelden .  Met simpel twee bussen  te laten doorrijden tot op de badplaats in deze perioden en het is opgelost : Vertrek omstreeks 13 uur en in aangroei beladen terug en verder deze van 17 .25 u ook heen en terug biedt zodoende dezelfde voordelen voor een bezoek aan zee  en omgekeerd aan onze stad.!!
Komt allen eens samen en betracht dit te verwezenlijken , op die wijze GEEN  parkeerproblemen bij . Nieuwpoort kleurt politiek oranje , Veurne rood. Wat wordt het na de aanstaande verkiezing hier of elders. ?? Nieuwpoort had ooit zijn facteur,  ik als bus chauffeur bekwam ook veel in onderhandeling met het bestuur van De Lijn. Nu laat ik nog niet alles zo maar begaan en hoop van harte dat jullie mij voor eenmaal nog willen verstaan.

Georges Lanssens

Een droom, over het verleden, heden en vooral de toekomst.  Diksmuides handelaars dienen ondersteund te worden met acties tot ver na de heropening van de nieuwe centrumstraten.  In het jaar 2017 waren de laatste 6 maanden vol donkere wolken voor alle winkeliers, en horeca uitbaters uit  Diksmuides handelaarsleven in het centrum. De open (straten ) – operatie bracht complicaties en angsten voor de toekomst mee , de boterstad hapte naar zuurstof en was op sterven na dood tegen einde 2017. Dat is wat de bevolking ervaarde , dacht en hoorde over de wegenwerken.  De handelaars wachten heden nog steeds op het bezoek-ritme van hun klienten zoals die voor de werken was.  Stilaan zien we nu de metamorfose van het centrum . Maar ze blijven die stilte ervaren van de vroeger winkelende klienten.
Nu 2018 , 100 jaar na de vreselijke oorlog WOI hernieuwt  Diksmuide  zijn centrum die toen ook werd heraangelegd . De huidige winkeliers zoeken nu ook dezelfde  heropstanding van het handelaarsleven van toen, met dezelfde moed en wilskracht dan onze voorouders indertijd ,en beleven heel geleidelijk de hernieuwing van de mooie straten, en pleinen die momenteel al afgewerkt zijn , maar een deel ervan zit nog in het embryonaal stadia.  Het duurt  nog een paar maanden vooraleer de werfkranen , pletwalsen en buldozers het omgewoelde centrum-landschap zullen verlaten, en de nieuwe mooie graniet straatklinkers met aangepast groen en boom aanplanting rondom, zullen pronken. Vergeet niet dat het diksmuids centrum tot een van de prachtigste aantrekkingspolen van de westhoek kan komen. Het neemt niet weg dat het voor de neringdoeners met hun inkomsten nog steeds nagelbijten is tot de afwerking, en  ongetwijfeld ook langer .
Daarom is een eendrachtig samenwerken van de handelaars-winkeliers en stadsbestuur nodig, die de klienten terug zullen moeten aantrekken naar het vernieuwde centrum, met zijn prachtige gebouwen uit de vorige eeuw , die ongetwijfeld pareltjes zijn van architectuur en bouwvakkennis  uit de jaren 1920 en later, bekijk vooral het stadhuis. Om fier op te zijn. Weten de diksmuidelingen wel welke schat aan gevel architectuur hier aanwezig is , en wat dit betekent voor de aantrek van het  winkelende klienteel uit ’t stad , de regio en het toerisme t’ saam. De  herinvulling van vernieuwde winkels en horecazaken met de vernieuwde straten en pleinen is een combinatie die de boterstad terug op de kaart moet zetten op  esthetisch en toeristisch gebied met een heropbloeiend handelaarsleven, zoals uit de vorige eeuw .
Het zal een grote inspanning vragen aan alle betrokkenen om de klienten die nu andere wegen en steden gevonden hebben om te winkelen, terug naar de boterstad te brengen en om het geleden verlies goed te maken. Dit wordt soms te veel over het hoofd gezien en negatief over gedaan, maar diksmuide kan een van de beste winkelsteden van de westhoek worden, zoals het ooit de boterstad van België was . Enkele voorstellen worden hier aangebracht .
Waarom zouden de handen niet in elkaar kunnen geslagen worden ? Bvb met de landbouwers. ? We bezitten toch diensten ter bevordering van onze artisanale landbouwproducten. AL die produkten  kunnen samen gaan in één verkoopspunt als aanvulling en aantrekkingspool voor het centrum  ! In Frankrijk in de toeristische streken heeft men bijna in ieder stadje een artisanaal huis waar streekproducten worden verkocht onder grote belangstelling van toeristen en regionale bevolking .Het is niet genoeg van het te weten ,we moeten het ook doen ,zegt het spreekwoord.  Zo zien wij ook , bvb een starterspremie door het stadsbestuur voor nieuwe winkeliers ,of een renovatiepremie voor de huidige winkeliers in Diksmuide. Het overwegen waard . Buiten vernieuwing en heropfrissen van winkels, horeca uitbatingen en het  heruitbaten van  leegstaande winkelpanden  die om pensioen- of andere redenen leeg zijn komen te staan , moet er ook rekening gehouden worden met haalbare huurprijzen, dit is een grote verantwoordelijkheid v/d eigenaars die hun pand verhuren. Vroeg of laat zullen de verhuurders dat toch voelen en de prijzen moeten aanpassen. Want we stevenen er nu al recht op af op die leegstand.  Ook een plaatsherschikking of indeling bij de marktkramers op de nieuwe maandagmarkt , gepaard gaand met lager standprijzen is nodig om meer marktkramers met een groter diversiteit  aan te trekken om het vroegere bruisend maandagmorgen leven opnieuw te bekomen , met een zachte wandelaarsmuziek op de achtergrond vanuit de belfort toren bvb . Horeca uitbaters kunnen het ook de bezoekers aan diksmuide iets aangenamer maken door onderling verschillende sluitingsdagen te kiezen zodat er geen dagen zijn in de week waar bijna geen enkel horecazaak open is !
Voor het stadsbestuur en de oppositie partijen is de taak weggelegd om na de afwerking  van de vernieuwing, hand in hand  een grandiose heropening van het centrum in te richten en te steunen binnen enkele maanden, bij de volledige afwerking .  En om een paar aantrekkingspunten te bekostigen over gans het centrum . Het hoeft daarom niet onbetaalbaar te zijn, maar accenten leggen met opvallende versiering of verlichting van stadhuis en andere gebouwen , zoals de banken op de markt, die misschien zelf de kosten ervan kunnen helpen dragen ,  dit moet een aantrekkingspool en pluspunt zijn om diksmuide opnieuw massaal te komen bezoeken . Ook het hoevetoerisme en hotels met hun slaapgelegenheden nog specialer promoten , ook langs de dienst toerisme samen met het kortfilmpje van diksmuide op VTM en Focus gaan.  Dit komt ieder handelaar ten goede. Bvb ieder avond van juni tot eind september de ijzertoren verlichten van 21u30 tot 23u30 – De lichtbaken voor diksmuide , te zien vanaf de kust ! Een speciale zachte verlichting voor de jachthaven de aantrekkingspool van Diksmuide bij het binnen komen vanaf de kust , enz.. ook het Italiëplein bijverlichten plus een wegwijzer op de hoek ijzerlaan vaartstraat en aan het kruispunt van de paterskerk “ historische markt”, H.hartplein en de bortierlaan bijkomend bij verlichten en of het station tijdens het toeristisch seizoen . Reclamperiode inlassen in de noord franse bladen voor de bevolking van noord frankrijk om de heropening van onze stad te promoten ,samen met de toeristische bezienswaardigheden. Daarom moet ook het stadsbestuur erin geloven .
Ten gunste van een positief handelaarsklimaat moet een stadsbestuur al eens een bocht maken om het leven in de stad op te krikken , hierbij aansluitend de winkeliers die hun gebouwen eens willen moderniseren, opfrissen, en nieuwe artikels aanbieden wat samen een grote behoefte is voor het aantrekken van klienten in een modern winkelcentrum.  Een wekelijks beiaardspel gedurende de boerenmarkt, of andere zachte muziek tijdens de week-end avonden en zaterdagnamiddag en in de winkelstraten om de sfeer maximaal te  brengen in de zomer en de kerstperiode.  Diksmuide zal de samenhorigheid van alle partijen nodig hebben in de toekomst om die meerwaarden te kunnen realiseren, nu of nooit , staat de heropleving  op het spel. De steun van het stadsbestuur mag niet blijven bij een eenmalige openingsdag niet alleen voor de neringdoeners maar ook voor de bevolking die hierin zijn werk vindt.
Er is intussen nog een voorstel van een mooi project ,  om een langdurige actie te voeren voor en door alle handelaars van Diksmuide voor hun klienten vooral. Het kan werkelijk het neusje van de zalm zijn indien er samenwerking is tussen alle handelaars . Alle winkeliers, fabrikanten , hoteliers ,horeca , hoevetoerisme in het centrum en over groot diksmuide  kunnen er aan deelnemen , en voor de klienten zal het buitengewoon interessant zijn om steeds opnieuw in Diksmuide te komen kopen.  Ben je nieuwsgierig hoe dat crowdfunding project werkt , om de handel nieuw leven  in te blazen , schrijf je dan vlug in,wij zoeken onder jullie , medewerkers en pioniers voor dit exclusief evenement .  Om je aan te melden voor deelname stuur een email met volgende tekst “Crowdfunding actie “ met je naam , adres, telefoon, en je email” naar laatstegeneratie@telenet.be  dan krijg je het blogadres (webadres) toegestuurd die je al meer inlichtingen geeft met foto’s en uitleg van de actie . Laat deze kans ten  voordele van jullie klienten in onze moderne historische stad niet voorbijgaan ! De kennis van het crowdfunding project kan je leven en handel veranderen.

Gaby Debruyne