Een paar weken terug bracht de voorzitter van de milieuraad zijn boodschappenlijstje naar het nieuw stadsbestuur. Daarin werd ondermeer gevraagd of de goed functionerende en open milieuraad  verder zou kunnen werken zoals dit de voorbije jaren gebeurde..Tijdens de open milieuraden komen ongeveer telkens de helft van de aanwezigen uit de landbouwsector. Zo is de milieuraad en de milieudienst van Diksmuide de voorbije jaren met reeds heel wat mooie initiatieven en acties naar buiten gekomen die het milieu maar eveneens de landbouw ten goede komen. Ik denk hierbij  o.a. aan de voorbije zwerfvuilactie,de mogelijkheid tot aankoop  van boom- en haagpaketten voor de erfbeplantingen ,subsidie voor zwaluwnesten met bijhorende zwaluwborrel ….
Een paar jaar terug mocht ik vanwege de milieuraad eveneens op heel wat steun rekenen bij de bouwaanvraag van onze kleine windmolen voor ons landbouwbedrijf.
Op de laatste milieuraad werd vanuit de landbouw de vraag gesteld hoe het momenteel zit met de beschermde milieumaatregelen in de Bethoostersche broeken en de Handzamevallei  . Het is blijkbaar nogal onduidelijk voor de landbouwers, wat nu wel of niet (meer) kan op gebied van onkruidbestrijding en het vernieuwen of doorzaaien van het grasland. Na de voorbije droge zomers hebben de graszoden het flink te verduren gekregen en zijn voornoemde veldwerkzaamheden meer dan noodzakelijk op sommige percelen. Na wat duiding vanwege de milieudienst rond deze problematiek kwam de zeer terechte opmerking van de voorzitter van de milieuraad of het eigenlijk niet de taak is van de landbouwraad om de landbouwers hierover te informeren en in te lichten .Zo goed als alle aanwezigen konden dan ook deze stelling volgen .
De landbouwraad die eerder een gesloten raad blijkt te zijn met enkel maar afgevaardigden mag volgens mij dan ook de komende jaren gerust (proberen ) een tandje bij te steken . Ze hoeven daarbij helemaal niet bang te zijn ( of te beven) om ook met enkele nieuwe initiatieven voor de dag te komen die de landbouw, maar ook de maatschappij ten goede komen.  Net zoals de milieuraad ,milieu en landbouw dichter bij elkaar brengt, zou het naar mijn mening de taak van de landbouwraad moeten zijn om de landbouw en de consumenten wat dichter bij elkaar te brengen .
Want spijtig genoeg stel ik vast dat zo VEEL mensen zo WEINIG afweten of nog voeling hebben met de landbouw van vandaag.

Johan Debruyne