Nog geen opvolger voor diaken De Keyrel

Aside

Volgens de woordvoerder van het bisdom, zijn er nog geen gegevens omtrent de opvolger van diaken Palmer De Keyrel.  Deze heeft op 29 oktober laatstleden eervol ontslag bekomen uit zijn functie als medeverantwoordelijke voor de pastoraak in de federatie Diksmuide-IJzerkerken.  Dat ontslag gaat in op 1 januari.  Palmer De Keyrel werd op 22 oktober 1989 diaken gewijd en op 11 november 1989 benoemd tot medeverantwoordelijke voor de pastoraal in diksmuide.  Het is nu wachten op een initiatief van de Diksmuidse deken voor de opvolging van diaken De Keyrel.

Smalle Houtlandstraat mag nu geen snelweg worden

Aside

ediksmuide_houtland

In de eerste helft van 2010 zal men de wegenwerken aan de Houtlandstraat en het ‘t Nachtegaaltje laten aanvangen.  Eindelijk, zo is wellicht te horen bij ondermeer de inwoners van deze straten die er in een erbarmlijke staat bijliggen.  Maar Diksmuide heeft lang, zij het tevergeefs, gezocht om deze wegenwerken gesubsidieerd te krijgen, zo is te horen bij schepen De Keyser (SP.a-open).  Maar liever dan nu nog langer te wachten op één of ander subsidiepotje, zal Diksmuide deze wegeniswerken nu toch volledig zelf bekostigen.  Zo kunnen volgend jaar de kasseien van de Houtlandstraat uitgebroken worden om plaats te maken voor asfalt.  Raadslid Colaert (Hela) waarschuwt dat dit op de lange rechte stukken er niet mag voor zorgen dat de Houtlandstraat van een armtierige weg plots een snelweg wordt.  Maar volgens schepen De Keyser is dit gevaar door de plannenmakers reeds voorzien.

Krijgt ‘t Nachtegaaltje naast een nieuwe riolering en een nieuwe laag asfalt, de breedte blijft 3.5 meter.  Evenwel zal men uitwijkstroken voorzien.  De Houtlandstraat die gaat van de Wijnendalebaan ter hoogte van Stock Vermeersch tot in Leke, krijgt eveneens een asfaltlaag.  De plannen voorzien, volgens schepen van openbare werken De Keyser, een wegbreedte van 4.50 meter met enkele uitwijkstroken.  De Keyser maakt zich sterk dat men hiermee kan vermijden dat de Houtlandstraat een snelweg wordt.  Daarnaast komt er ook een vrijliggend fietspad van 2 meter.  Daartussen komt een grindgazon van 1.5 meter. Voor beide straten zijn er geen onteigeningen nodig en bestaande grachten worden gebruikt om het regenwater af te voeren.

Voor raadslid Deprez (Idee2006) heeft Diksmuide veel te lang getalmd met dit dossier waardoor er heel wat schade is berokkend aan de huizen langs de Houtlandstraat.  Daarom heeft Idee2006 de druk op de ketel blijven houden en toch met succes, aldus nog Deprez want Diksmuide zal nu toch de werken starten, zij het zonder subsidies.  Alleen komen die werken er twee jaar te laat.