Tweemaal neen voor Kaaskerke

Aside

Nu de provincie West-Vlaanderen de milieuvergunning voor de bouw van de vier windmolens in Kaaskerke heeft geweigerd, had Idee2006-raadslid Van Acker op de jongste raadzitting een dubbele vraag voor het Diksmuids stadsbestuur.  Enerzijds was er de vraag of het Diksmuids schepencollege stappen zal ondernemen om de windmolens er toch te krijgen en anderzijds of men hierdoor de houding tegenover de kleine privéwindmolens, waarvoor Diksmuide geen vergunningen wil afleveren, zal herzien.  Antwoord van schepen Vanlerberghe (SP.a-open) : “Tweemaal neen !”

Centrum Vrijzinnigen voor Diksmuide

Aside

ediksmuide_vrijzinnigen

De Federale Overheid heeft een woning met bijhorend bureel in de Esenweg gehuurd om er een centrum voor vrijzinnigen in onder te brengen.  Waar zowel Koksijde als Diksmuide in de running waren voor een dergelijk centrum, heeft men uiteindelijk voor de boterstad gekozen.  In eerste instantie had men dit willen onderbrengen in de woning die hoort bij het postkantoor.  Maar gezien de postdiensten er geen huurcontract op lange termijn konden aanbieden, heeft men uiteindelijk gekozen voor de woning met bureel in de Esenweg waar voorheen de carrosserie Vandevyvere was ondergebracht waarvan de magazijnen nu gesloopt werden om plaats te maken voor een nieuwe vestiging van Aldi.

Volgens Peter Bossu (SP.a-open) is dit vrijzinnig centrum een plaats waar er aan morele dienstverlening wordt gedaan.  Zo zal men er terecht kunnen voor meer info omtrent bijvoorbeeld een vrijzinnige uitvaart.  Voor dit centrum die zal resorteren onder de koepel van de vrijzinnige centra zijn reeds drie personeelsleden in dienst genomen.  Het is nog niet onmiddellijk duidelijk wanneer dit centrum daadwerkelijk van start gaat.

Peter Bossu vindt het nog altijd spijtig dat dit centrum geen onderkomen kon of mocht krijgen in de zogenaamde gouverneurswoning van de Diksmuidse post.  Uiteindelijk zou hiermee de bevolking makkelijker de weg vinden naar dit centrum.  Maar blijkbaar kon men er maximaal een huurperiode van 6 maanden aanbieden.  Voor Bossu is het niet onmiddellijk duidelijk wat de beweegredenen  zijn van de postdiensten om slechts een huurcontract op zeer korte termijn aan te bieden.  Maar dat de postdiensten een ander doel voor ogen hebben op middellange termijn lijkt duidelijk.  Maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs gezien te worden in een herschikking van de postdiensten in Diksmuide.  Naar verluid zou ook het vrij basisonderwijs, dat nu nog een onderkomen vindt in de gebouwen van het Sint-Niklaasinstituut, zijn oog hebben laten vallen op dit gebouw.  Dit zou hen tijdelijk een onderkomen kunnen bezorgen wanneer de verbouwingswerken aan het Sint-Niklaasinstituut een aanvang nemen.