Morgen donderdag 11 november is er in Esen om 11 uur een herdenkingsplechtigheid met bloemenneerlegging aan het monument op het Esenplein.  Vervolgens is er  bij het monument in de Sint-Pieterskerk nog een korte plechtigheid met evocatie en naamafroeping van de militaire en de burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen.  Hierbij worden er ook bloemen neergelegd door de laatste oudstrijder van Esen.  Beide plechtigheden worden opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie van Esen en de fanfare vanVladslo.  Na een receptie in De Kroon, aangeboden door NSB Esen, volgt er in deze feestzaal ook nog een middagmaal. 

Voor de tweede maal neemt de Diksmuidse SP.a-afdeling deel aan de groepsaankoop gas en electriciteit die wordt georganiseerd door SP.a-West-Vlaanderen.  Iedereen kan hieraan deelnemen.  Hiervoor kan men zich, geheel vrijblijvend inschrijven.  Immers, pas nadat men de inschrijvingen heeft genoteerd wordt een veiling georganiseerd voor verschillende leveranciers van gas en electriciteit.  Iedere deelnemer krijgt na de veiling de beste offerte van de winnende leverancier.  Pas nadat men deze offerte in zijn hand heeft, hoeft men te beslissen of men al dan niet op dit aanbod ingaat.  Deelnemers kunnen door deel te nemen gemiddeld 200 tot 600 Euro per jaar besparen.

Hebben we hiermee in een notedop de werking van een groepsaankoop geschetst, misschien, ja zelfs wellicht, is hiermee niet alles duidelijk.  Wie meer info zoekt, kan hiervoor ofwel terecht op www.samensterker.be ofwel kan hij naar een info-avond gaan.  Deze wordt ingericht op donderdag 18 november om 20 uur in zaal Gerlacus van het dienstencentrum, Maria Doolaeghestraat in Diksmuide.  Een vrijblijvende inschrijving kan eveneens, hetzij via voornoemde website, hetzij op de info-avond.  Verder kan men hiervoor ook altijd contact opnemen met coördinator Liesbeth Desmet, Rijkswachtstraat 55 te Diksmuide, tel. 0475.201.369.  Deze inschrijving moet wel gebeuren tegen 6 december, de beslissing om effectief deel te nemen moet dan, na ontvangst van de laagste offerte, genomen worden tegen 10 januari 2011.