Vanaf vandaag 1 maart tot 31 maart loopt in de voormalige raadzaal van het Diksmuids stadhuis de tentoonstelling “De graaf nodigt je uit” die een blik werpt op Diksmuides Hollandse periode.  Immers in 1609 werd het Burggraafschap Diksmuide aangekocht door de graven van den Bergh uit Boxmeer (Nederland).  Hiermee verkreeg het Huis Bergh niet alleen het bezit van de stad maar ook tal van rechten.  Aan de Diksmuides Hollandse periode kwam een einde in 1795 met de Franse revolutie. 

De rijke historie van het Huis Bergh wordt niet alleen gekenmerkt door hun kastelen, maar ook door een rijk archief waarin een pak perkamenten en papieren nalatenschappen steken.  En daartussen steken ook heel wat archiefstukken die dateren uit hun 200-jarige bestuursactiviteit in Diksmuide.  Maar ook in het Diksmuids archief steken een 50-tal stukken met betrekking tot het Huis Bergh waaronder een reeks rekeningen.  De archiefstukken uit Nederland vormen dan ook een mooie aanvulling hierop. 

In 2010 kreeg het stadsarchief de goedkeuring van de Stichting Huis Bergh om de archiefstukken inzake Diksmuide te digitaliseren.  Nu de Diksmuids-Nederlandse documenten hiervoor eventjes terug “thuis” zijn, wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om iedereen een blik te gunnen op deze graven en hun verblijf in Diksmuide.  De tentoonstelling “De graaf nodigt je uit” rond het Huis Bergh in Diksmuide (1609-1795) is gratis te bezoeken op de eerste verdieping van het stadhuis van 1 maart tot 31 maart, van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren.  Meer info : www.diksmuide.be/archief

De toekomst van de voormalige KTA-hoeve, gelegen langsheen de IJzerdijk, wordt stilaan duidelijk.  De provincie West-Vlaanderen die het domein aankocht en het inmiddels heeft omgedoopt tot IJzerboomgaard heeft meerdere functies voorzien voor dit provinciaal domein.  Maar allereerst moet er nog een ruil gebeuren omdat het huidig domein doorsneden zal worden door de ringweg.  Bedoeling is het domein homogeen te krijgen binnen de ringweg en dat de ruil kan gebeuren met landbouwgronden die buiten de ringweg komen te liggen.  En dan kan men starten met de invullling.

Men voorziet allereerst een grote groene speelzone met als doelgroep kinderen, gezinnen en jeugdgroepen.  Met een groene speelruimte beoogt de provincie een zone waarin natuurlijke elementen als gras, bomen, struiken, water, hout en reliëf belangrijk zijn zodat ze de speelimpulsen gaan bepalen.  En ook aan de iets minder jonge kinderen werd gedacht want binnen de afbakening van het klein stedelijk gebied is voorzien dat er ook een cafétaria kan komen.  Ook wil men op het domein de vzw “De Groene Kans” een onderdak bieden.  Deze vereniging is actief in de sociale economie en biedt diensten aan zoals landschapszorg en groenonderhoud.  Mogelijks zou De Groene Kans ook kunnen participeren in de werking en het onderhoud van het nieuwe provinciaal domein.   Tenslotte zou, naar we nog konden vernemen van gedeputeerde Guido Decorte en provincieraadslid en burgemeester Lies Laridon, ook de provinciale groendienst er een uitvalsbasis krijgen met het oog op het onderhoud van ondermeer de provinciale groene assen op voormalige spoorwegbeddingen als de recent aangekochte Frontzate. 

In 2011 zou men alvast overgaan tot de afbraak van de twee bestaande varkensstallen daar deze binnen de plannen voor het provinciaal domein IJzerboomgaard geen functie meer zullen hebben.