Erfpachtvoorstel voor Kaaskerkse kerk

Aside

ediksmuide_kaaskerkeTijdens de jongste gemeenteraad, gooide raadslid André Mingneau (CD&V) een opmerkelijk voorstel op tafel voor de voormalige Kaaskerkse kerk.  Voorstellen omtrent het verkopen of aankopen werden reeds vroeger geopperd maar raadslid Mingneau denkt met een erfpachtvoorstel het ei van Columbus gevonden te hebben voor dit gebouw dat sinds de ontwijding wacht op een nieuwe bestemming.  Het schepencollege lijkt mee te gaan op die piste die ervoor kan zorgen dat Diksmuide, dat eigenaar blijft, de nieuwe bestemming van een private gebruiker in een bepaalde richting kan sturen.

Veeleer dan een haas te zijn voor het stadsbestuur, zoals het luidde vanop de oppositiebanken, kreeg raadslid Mingneau van het schepencollege de eer om dit erfpachtvoorstel op tafel te leggen.  Het raadslid liep blijkbaar reeds enige tijd met dit idee rond maar wilde blijkbaar wachten op de nieuwe schepen, Martin Obin (CD&V) zodat voormalig bevoegd schepen Goemaere tijdens de laatste weken van zijn termijn dit zwaar beladen dossier niet meer op zijn bureau kreeg.  Mingneau wil dat er omzichtig wordt omgesprongen met religieus erfgoed en vindt in erfpacht een gepast middel.  Niet alleen is het beperkt in tijd, gaande van 27 tot 99 jaar, en blijft hierdoor de stad eigenaar, ook kan men aan de gebruiker-erfpachthouder beperkingen opleggen zodat het religieus karakter gerespecteerd wordt.  Voor het CD&V-raadslid kan een nieuwe bestemming gezocht worden in de richting van een gebruik als zaal voor banketten en recepties of voor allerlei protocollaire of ceremoniële evenementen.   Andere mogelijkheden zijn voor hem kantoorruimtes voor studiebureaus of nutsbedrijven, of waarom geen showroom.  Tenslotte meende Mingneau dat de voormalige Kaaskerkse kerk ook dienst zou kunnen doen voor niet-kerkelijke rouwdiensten waarvoor men nu naar Brugge moet.

Burgemeester Lies Laridon bevestigde nogmaals dat het vroegere plan om er het stadsarchief onder te brengen definitief naar de prullenmand is verwezen.  Deze dienst komt naar het stadhuis in de niet ontsloten delen als de kelder.  Ook aan de piste van het provinciaal erfgoeddepot moet niet langer gedacht worden want middelen lijken hiervoor niet beschikbaar.   Ze bevestigde dat het schepencollege nu ook denkt aan een erfpachtoplossing voor 99 jaar waarbij geïnteresseerden een projectvoorstel kunnen indienen dat zowel financieel als inhoudelijk zal beoordeeld worden.  Wat voor haar alvast niet kan in deze voormalige kerk, omdat ze niet in overeenstemming te brengen zijn met de vroegere kerkfunctie, zijn bijvoorbeeld een casino of een fuifzaal.

Idee2006 bleef houden aan de piste van de archiefruimte, gekoppeld aan het behoud van de stille gebedsruimte, zo was te horen bij Marc Deprez.  Hij betreurde dat Diksmuide de kerk van Kaaskerke van de hand wil doen.  Voor hem verdient Kaaskerke beter.  Ook raadslid Colaert meent dat het huidig stadsbestuur overhaast tot het besluit komt dat het archiefproject niet haalbaar is.  Als een renovatie van 330.000 Euro voor de zolder van de muziekacademie wel kan, dan begrijpt Colaert niet waarom dit voor het archief niet kan.   Voor Colaert is het duidelijk : het huidig bestuur wil niet investeren in een archief omdat dit nu eenmaal straks geen stemmen zal opbrengen.

Gezelle Gezongen

Aside

ediksmuide_guido_gezelleDonderdagavond 28 januari wordt om 20 uur in CC Kruispunt tijdens Gezelle Gezongen, op een eigen(zinnige) wijze een hommage gebracht aan Guido Gezelle.  Hierbij wordt het werk van Gezelle op een creatieve manier belicht.  Daarbij staan de 3 pijlers van Gezelles oeuvre, religie, natuur en taalspeelsheid, centraal.  Ze worden verder ook nog eens verweven met spitse vondsten en leuke anekdotes uit zijn leefwereld.  De muziek die dit levensverhaal invult verenigt een klassiek timbre met lichte jazzinvloeden.  Zang en woord zijn voor Bart Vandekerkhove, achter de piano zit Stan Driesen terwijl Johan Vandendriessche basklarinet, baritonsax, dwarsfluit en picolo voor zijn rekening neemt.  De uitvoerders, die reeds een CD uitbrachten, waren overigens ook reeds te zien in De Zevende Dag.

Tickets zijn te bekomen bij Davidsfondsleden en in CC Kruispunt en de stadsbibliotheek.  Normale toegangsprijs : 10 Euro; 8,50 Euro (-26/+60 jaar); 7,50 Euro (abonnementen/groepsprijs/Davidsfondsleden); 5 Euro (-18 jaar).  Info : info@kruispunt.be of jef.dumoulin@skynet.be