Waar in Diksmuide de jongste jaren de toeristische sector duidelijk in de lift zit, is het nu ook vandaag officieel verschenen via een ministrieel besluit in het Belgisch Staatsblad : het volledig grondgebied van de Stad Diksmuide blijft erkend als toeristisch centrum.  Hiermee werd de vorige erkenning die dateert van 1991 verlengd voor vier jaar.  De hernieuwingsaanvraag van de erkenning, waarvoor in het voorjaar een lijvig dossier werd opgemaakt door Diksmuides toeristische dienst,  is dan ook onlangs positief beantwoord door de Vice-eerste Minister en Minister van Werk, Joëlle Milquet. In 2015 wacht Diksmuide dan opnieuw de taak om andermaal aan te tonen dat de boterstad een toeristisch bloeiende stad is.  Maar met de vele investeringen en activiteiten die gepland zijn naar de herdenking 2014-2018 toe, zou dat ook dan geen probleem mogen zijn, zo stelt schepen Bossu.

De erkenning als toeristisch centrum impliceert ook nu dat weer afwijkingen op de zondagrust kunnen, zodat werknemers, van de kleinhandelszaken op  het gehele grondgebied van Diksmuide gelegen, op zondag mogen worden tewerkgesteld. Kortom, een goeie zaak voor het toeristisch en ander socio-economisch leven in Diksmuide.

N-VA-raadslid Jan Colaert stelt van zijn kant dat Diksmuide, met deze hernieuwde erkenning opnieuw een trapje hoger staat.

Sinds een aantal weken wappert Esens blauw-witte vlag fier aan de toren van zijn Sint-Pieterskerk, Diksmuides moederparochie Esen viert dan ook komend weekend zijn 1050ste verjaardag.  Centraal staat uiteraard de Sint-Pieterskerk waar ondermeer een concert doorgaat van de Diksmuidse Orgelkring in samenwerking met het Sint-Pieterskoor, er is een eucharistieviering waarin de Brugse bisschop De Kesel voorgaat, de Esense harmonie De Eendracht zorgt voor een aperitiefconcert en verder is er nog een parochiefeest.

De eerste vermelding van Esen is ‘ecclesia de Esna’ in een akte van 961 waarin graaf ‘Arnulf I de Oude’ de tienden van de Brugse Sint-Donaaskerk opsomt. De naam Esen(e) zou zijn samengesteld uit ‘hees’ wat kreupelhout betekent en ‘ene’ wat duidt op een verzameling en zou dus betekenen ‘bos van kreupelhout’.  Reeds in de tiende eeuw is Esen een parochie met een romaanse kerk. In 1096, toen Erembald van Esen leefde, werd de kerk van Esen vermeld met haar kapellen: ‘Dicasmutha’ en ‘Clarc’. Esen is dan ook de moederparochie, niet alleen van Diksmuide en Klerken maar ook van Kaaskerke, Sint-Jacobskapelle en mogelijks ook van Woumen.

Niet alleen op kerkelijk gebied bezat Esen een uitgestrekt rechtsgebied, maar ook op wereldlijk vlak. Esen beschikte over een schout met als naaste buren de schouts van Veurne, Ieper, Roeselare, Wulpen en Torhout. Esen, Woumen en Klerken vormden één ‘ambacht’ in het Brugse Vrije. Zo bekleden Walter, Jan en Josse van Esen het ambt van schepen van ’t Brugse Vrije in 1276, 1298 en 1509. De familie van Esen is door huwelijk verwant aan een groot aantal edele geslachten onder meer dat van de Bethune.  Enkel voor Ingelram (Ingrannus) van Esen loopt het in 1127 niet goed af. Hij werkt mee aan de samenzwering om graaf Karel de Goede (1119-1127) uit de weg te ruimen. Samen met andere opstandelingen wordt hij in 1127 van de toren van de Sint-Donaaskerk in Brugge te pletter geworpen.

Op 1 januari 1965 werd Esen bij Diksmuide gevoegd. Dat viel niet in goede aarde bij het toenmalig gemeentebe­stuur, tevens ontstond er een grote politieke strijd om medezeggenschap te hebben in het nieuwe Diksmuide. Bij de eerste verkiezing van de 15 gemeenteraadsleden waren er dan ook meerdere Esenaars verko­zen. Maar Esen was geen zelfstandig dorp meer en was, hoe ironisch het ook moge zijn, opgenomen in de armen van zijn destijds op eigen benen gaan staand (in 1088) en eigen kind Diksmuide.

Het hoogtepunt rond 1050 jaar Esen is voorzien voor zaterdag 25 juni en zondag 26 juni. Op zaterdag 25 juni organiseren de Diksmuidse orgelkring en het Sint-Pieterskoor een uniek feestconcert om 20u in de kerk. Op zondag 26 juni komt de bisschop van Brugge, Mgr. Jozef De Kesel, naar Esen om voor te gaan in de feestelijke eucharistieviering om 10u45. Deze themaviering met als titel “gastvrije parochie” wordt tevens opgeluisterd door het Sint-Pieterskoor. Om 12 u verzorgt dan de Koninklijke Harmonie de Eendracht Esen een aperitiefconcert buiten op de koer van de gemeenteschool (voor OC Ingelram). Tot 13u is iedereen er welkom. De inkom is gratis. Vanaf 12u30 kunnen de ingeschrevenen voor het parochiefeest aanschuiven in OC Ingelram voor een feestelijke maaltijd.