N-VA-raadslid Jan Colaert had het reeds aangekondigd tijdens de gemeenteraadszitting van eind juni : hij zou beroep aantekenen tegen de door de Diksmuidse gemeenteraad genomen beslissing om de kerk van Kaaskerke onderhands te verkopen.  Tijdens de verlofperiode heeft hij nu de daad bij het woord gevoegd en bij een schrijven gericht aan de Westvlaamse gouverneur verzocht om deze gemeenteraadsbeslissing nietig te verklaren zodat Diksmuide deze kerk niet onderhands kan verkopen. 

De Diksmuidse meerderheid (CD&V – SP.a-open) heeft bij de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie beslist om de Kaaskerkse kerk via een onderhandse procedure te verkopen voor de prijs van 250.000 Euro.  Een eerste poging om deze voormalige kerk van de hand te doen via een erfpachtprocedure kon geen enkele gegadigde vinden.  De erfpachtformule zelf bleek een obstakel te zijn.  Vandaar dat men de gegadigden nu via een onderhandse verkoop warm wil maken om dit gebouw van Diksmuide over te nemen. 

Voor Colaert moet Diksmuide, indien het inderdaad wil overgaan tot een verkoop, proberen dit gebouw te verkopen via een openbare procedure.  Het N-VA-raadslid hoopt hiermee te bereiken dat er enerzijds een ruime termijn komt waarbinnen men een bod kan doen en dat anderzijds kandidaat-kopers ook een duidelijke visie kunnen formuleren aangaande de herbestemming die zij zien voor dit gebouw.   Daarnaast moet Diksmuide ook de juiste administratieve procedure volgen bij de verkoop van de voormalige Kaaskerkse Bartholomeuskerk.  Volgens het raadslid was dit bij de beslissing tot de onderhandse verkoop duidelijk niet gebeurd.  

Diksmuide heeft alvast het antwoord van de gouverenur op deze klacht niet afgewacht om het erfpacht-bord aan de kerk  te laten vervangen door het aankondigingsbord voor de onderhandse verkoop voor de prijs van 250.000 Euro.

Dit jaar neemt Diksmuide na een sabbatjaar opnieuw deel aan de actie “Vergroot de hoop” waarbij op het containerpark taxussnoeisel gratis wordt ingezameld ten voordele van kankerbestrijding.

Het snoeisel van de taxushaag bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in de geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker.  Maar voor één kilobaccatine is meer dan twaalf (12!) ton snoeisel nodig.  Dat is een hele hoop maar Diksmuide wil meehelpen deze hoop groter te maken.  Men kan nog tot 31 augustus op het Diksmuids containerpark terecht met zijn taxussnoeisel.  Dat moet zuiver, vers, jong en droog aangeleverd worden.  Anders is het niet bruikbaar voor verwerking.  Takjes langer dan 5 cm, aarde en andere plantendelen moeten op voorhand verwijderd worden.

Naast het feit dat men uit dit snoeisel de levensnoodzakelijke basisgrondstof voor medicijnen tegen kanker kan halen, wordt ook nog eens per kubieke meter taxussnoeisel die ingezameld wordt 50 Euro geschonken aan kankerbestrijding.

Door het slechte zomerweer is de aktie verlengd tot 31 augustus.

Meer info : www.vergrootdehoop.be.  Diksmuides verantwoordelijke : E : milieu@stad.diksmuide.be