diksmuide_voetbal_keiemNadat de Keiemse Chiro zeven jaar moest wachten op zijn heem omdat dit lokaal gedurende jaren de inzet was van het Diksmuids politiek spel, is het nu de beurt aan de Keiemse voetballers.  Ook zij wachten reeds jaren op hun tweede voetbalveld en ook hier is het politiek gekissebis niet ver weg.  Het Keiems Idee2006-raadslid Marc Deprez vroeg zich bij de inhuldiging van het Chiroheem nog luidop af waarop Diksmuide wacht om het Keiems voetbal een tweede terrein te geven.  Maar volgens Diksmuids schepen Marc De Keyrel (CD&V) zou het voorontwerp voor de aanpassing van het kruispunt aan de Oostendestraat goedgekeurd worden door het schepencollege in mei wat meteen het laatste obstakel voor een herbestemming van het terrein waar het tweede voetbalveld moet komen, zou wegnemen.  Maar een datum van realisatie kan schepen De Keyrel op vandaag nog niet geven.

Ook de realisatie van het tweede Keiemse voetbalveld lijkt dus, zoals dat van het Keiems heem, een weg van lange adem te worden.  Volgens Marc Deprez liet nochtans een decreet in 2008 reeds toe om niet alleen de regularisatie van het huidig terrein mogelijk te maken maar om meteen ook te zorgen voor het broodnodige tweede terrein voor de florerende voetbalclub.  Maar voor hem blijft het vandaag, 5 jaar later, wel heel erg stil rond dit dossier.  Hij herinnert er aan dat er wel overleg is geweest met de provincie.  Toen bleek dat, gezien het decreet van 2008, er geen probleem meer was voor een regularisatie.  Alleen moest nog de veiligheid aan het kruispunt van de Oostendestraat met de Tervaetestraat geoptimaliseerd worden.  Ook het Vlaams Gewest, eigenaar van de Oostendestraat, gaf reeds zijn fiat voor de heraanleg van het kruispunt.  Vandaar dat Marc Deprez zich afvroeg waarop Diksmuide nu nog blijft wachten.

Maar volgens schepen Marc De Keyrel wordt er dus wel degelijk, maar in stilte, verder gewerkt aan het dossier.  Zo is het studiebureau Geomex momenteel de laatste hand aan het leggen aan de recentste aanpassingen van het voorontwerp voor het nieuw aan te leggen kruispunt.  Dat voorontwerp zou goedgekeurd worden tijdens het schepencollege van 15 mei zodat een plenaire vergadering zou kunnen gehouden worden eind juni.  Pas wanneer het kruispunt bij het Keiems voetbalveld heraangelegd en veilig is, kan gekeken worden voor de herbestemming van het Keiems voetbalterrein en de aanleg van een tweede terrein.  (DLD)

College-literaire-dagDinsdag 23 april was een hoogdag voor de boekenwurmen van het Sint-Aloysiuscollege.  Deze Diksmuidse school liet de jaarlijkse Literaire Dag immers ook dit jaar niet onopgemerkt voorbijgaan en nodigde niet minder dan negen gastsprekers uit: de jeugdschrijvers Guy Didelez, Rob Baetens, Gerda Van Erkel, Lieve Hoet, Johan Vandevelde, Luc Descamps en Bavo Dhooge, de dichter Peter Holvoet-Hanssen en de striptekenaar Steven De Rie.  Tijdens twee lesuren kregen de 440 leerlingen van het eerste t.e.m. het vijfde jaar een voorstelling of een lezing van één van de sprekers.

Tegenwoordig dreigen de televisie, de sociale media en vooral computergames het lezen van boeken wat te verdringen. Het Sint-Aloysiuscollege probeert dan ook wat tegenwind te geven door ervoor te zorgen dat het jeugdboek niet zomaar in de vergeethoek geraakt. Het belangrijkste initiatief van de school op het vlak van leesbevordering is volgens directeur Jean-Pierre Parreyn de jaarlijkse Literaire Dag, die in 2013 al aan zijn zevende editie toe is.

De formule van een Literaire Dag is vrij uniek in scholen, maar in het Diksmuidse college heeft deze dag een vaste plaats verworven op de schoolkalender. Jeugdauteurs zijn er vriend aan huis en de ontmoeting met een groep gerenommeerde schrijvers maakte er een hoogdag van voor de jonge lezers en poëzieliefhebbers in de school.  De lezingen werden in de lessen Nederlands heel goed voorbereid en dat maakte de voordrachten alleen maar prettiger en aangenamer. Leerlingen die na zo’n boeiende lezing de smaak te pakken hebben, kunnen verder in de boekenwinkel of de (school)bibliotheek op zoek naar een boek van die auteur. Echte fans konden tenslotte nog hun boek tijdens de middagpauze zelfs laten signeren.

Het initiatief van het Sint-Aloysiuscollege wordt niet alleen gesmaakt door de leerlingen. Het wordt ook flink gewaardeerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren, die de Literaire Dag elk jaar met de nodige subsidies ondersteunt. (DLD)