Momenteel loopt een onderzoek rond de toekomst van Pervijzes ontmoetingscentrum Ten Bercle.  Deze is ondergebracht in de voormalige kloostergebouwen.  Maar het complex is groot, Ten Bercle vraagt dan ook heel wat centen aan onderhoud en energie terwijl heel wat lokalen leeg staan.  De energiekost werd weliswaar al wat teruggedrongen met enkele ingrepen, toch er is ook nog altijd de vervanging van de ramen die zich opdringt.  En dat zou zo’n 125.000 Euro gaan kosten.  Omdat Ten Bercle niet ten volle zijn functie benut, onderzoekt architectenbureau Room & Room, die eenzelfde onderzoek doet voor de schoolgebouwen van Oostkerke, ook de mogelijkheden van Ten Bercle.  Maar rond dit onderzoek rijst wat ongerustheid.  Vooral bij N-VA meent men dat Diksmuide er een geheime agenda op na houdt voor Pervijzes Ten Bercle.  Daar vreest men dat Ten Bercle deels plaats moet maken voor bijkomende bewoning.  Ten koste van Pervijzes verenigingsleven. 

Bij N-VA vreest men dat de architectenstudie door het Diksmuids stadsbestuur gebruikt zal worden om haar eigen plannen door te drukken.  En bij N-VA vreest men dat deze in de richting gaan om Ten Bercle te verkleinen.  Toch zijn er in Pervijze nog een pak verenigingen die gebruik maken van de accomodatie van Ten Bercle, om ook de plaatselijke bibliotheekafdeling als sociaal contactpunt niet te vergeten, zo is nog te horen bij Bart Verbrugghe van N-VA. 

Maar schepen Vanlerberghe ontkent met klem dat Diksmuide er een geheime agenda voor Pervijze zou op na houden.  Het onderzoek dat door het bureau Room & Room op vandaag wordt gevoerd, mag enkel uitmonden in een advies dat door het bewonersplatform van Pervijze moet overgemaakt worden aan het stadsbestuur.  Die laatste moet dan knopen doorhakken.  Maar Vanlerberghe stelt wel dat men realistisch moet zijn.  Diksmuide kan een dergelijk kolossaal gebouw met hoge energiekosten niet blijven onderhouden, vooral als men weet dat zich binnenkort hoge investeringen zullen opdringen.  Een rationalisering van de gebruikte gebouwen zal nodig zijn, ruimtes die ten dienste staan van de gemeenschap moeten kwaliteitsvol en energie-efficiënt aangepakt worden.  Om die kosten te drukken, zou men eventueel ruimtes die overbodig en onbenut zijn, gevaloriseerd (lees : verkocht) kunnen worden, zo is nog te horen bij Vanlerberghe die evenwel onderstreept dat nog niets beslist is.  Diksmuide stapt met open vizier naar het dorp. 


Oud nieuws maar toch brandend actueel : de klimaatregeling in Diksmuides stadsschouwburg Kruispunt.  De voorstellingen van “3 musketiers, de musical” stak de vinger nog eens in de wonde, het was in de uitverkochte Kruispuntzalen broeiend heet.  Regelmatige Kruispuntbezoekers kennen dit probleem maar de grote volkstoeloop voor de musical van De Toverlantaarn zorgt ervoor dat de ontoereikende klimaatregeling van Kruispunt opnieuw op de politieke agenda is gekomen.  Raadslid Colaert (N-VA) vroeg dan ook op de jongste gemeenteraad om passende maatregelen, Diksmuides cultuuraanbod en haar cultuurklanten verdienen dat.  Maar cultuurschepen Bossu (SP.a-open) meende dat de omstandigheden buitengewoon waren : hoge buitentemperaturen enerzijds en niet minder dan 100.000 watt aan spots anderzijds.  De aanpassing van de klimaatregeling van Kruispunt krijgt dan ook voor het stadsbestuur geen prioritaire behandeling. 

Jan Colaert meende dat de door de schepen aangehaalde uitzonderlijke oorzaken voor de hoge temperaturen niet correct zijn, ook tijdens de winermaanden kan het, vooral op de bovenste rijen, te warm zijn in Kruispunt zodat men niet meer op een comfortabele manier van een voorstelling kan genieten.  Het is de klimaatregeling van Kruispunt die moet aangepast worden en hiervoor moet Diksmuide dringend de nodige middelen vrij maken, aldus nog Colaert.  Schepen Bossu wist mee te geven dat Diksmuide jaarlijks reeds 25.000 Euro besteedt aan het vernieuwen en verbeteren van de licht- en geluidsinstallaties.  Als nu ook nog eens de klimaatregeling moet aangepast worden, dan moet hiervoor, volgens een ruwe schatting van de schepen, 50.000 Euro vrij gemaakt worden.  Schepen Bossu ontkende het probleem niet maar meent dat een aanpassing niet dringend is.  Hij wist wel mee te geven dat de aanpassing van de klimaatregeling in Kruispunt zal opgenomen worden in de planning voor de komende jaren.