Vrijdagavond vierde Diksmuide zijn sportkampioenen van het jaar 2011.  Sportman van het jaar werd wielrenner Klaas Lodewijck, sportvrouw veldloopster Hanna Vandenbussche en sportbelofte  wielrenster Fenna Vanhoutte.  Voor de trofee van sportverdienste, die wordt toegekend aan een Diksmuideling die zich vele jaren als vrijwilliger inzet voor de sport, waren er twee kandidaten.  Enerzijds Dirk Depuydt, voorzitter en drijvende kracht van SV Keiem en anderzijds Willy Decaluwé, trainer en medeoprichter van MACW Westhoek.  Willy Decaluwe won de trofee maar overleed enkele weken terug aan een slepende ziekte.  Het stadsbestuur en de sportraad hebben beslist om, uit erkentelijkheid voor zijn jarenlange inzet voor de Diksmuidse atletiek, de trofee postuum toe te kennen.  De trofee werd vrijdagavond gegeven aan de dochter van de betreurde Willy Decaluwé. 

Sportschepen Marc De Keyrel overliep bij zijn gelegenheidstoespraak nog eens de inspanningen die Diksmuide de voorbije jaren heeft gedaan.  Maar ook voor de volgende legislatuur, de periode 2013-2018 is het sportieve verlanglijstje goed gevuld.  Zo wil men in Keiem een tweede voetbalterrein in gebruik nemen naast een parking en een nieuwe accomodatie.  Verder wil men het sportpark De Pluimen uitbreiden.  Men wil er een nieuw sporthal realiseren in 2013 en verder komen er twee extra voetbalterreinen.   Daarnaast plant men een ruime parking en de bouw van een hedendaags zwembad dat zowel voor recreatieve als voor competitieve doeleinden kan gebruikt worden.  Tenslotte bracht schepen De Keyrel niet alleen hulde aan alle kampioenen van het voorbije jaar, gaande van clubkampioenen tot nationale kampioenen maar ook aan de honderden vrijwilligers want zonder hen kunnen sportclubs niet overleven.    (DLD)

Vorige week werd de campagne “De Westhoek Inspireert” gelanceerd.  Hiermee willen de initiatiefnemers, het Westvlaams provinciebestuur, Resoc Westhoek en Westtoer tonen hoe de Westhoek écht is.   Onze streek staat vooral bekend om zijn unieke landschappen vol landbouw en natuur maar de Westhoek is nog veel meer.  19 rolmodellen tonen een heel jaar lang de Westhoek op een vernieuwende en kwalitatieve manier.  En onder die 19 zijn er ook drie Diksmuidelingen : Koen Heughebaert van Zonnewindt die hun kantoor-ecoboot hebben liggen op de IJzer aan de IJzertoren, Patrick Smagghe van muziekclub 4AD en Adam Verstraete van brouwerij “Papegaai”.

Het project werd voorgesteld in muziekclub 4AD (foto) waarvan stichter-bezieler Patrick Smagghe ook rolmodel is.  En samen met de 18 andere Westhoekrolmodellen wil hij de komende 12 maanden de regio promoten niet alleen via de webstie, Facebook en Twitter maar ook met nieuwsbrieven en activiteiten.  Alle rolmodellen krijgen dan ook het kwaliteitslabel “De Westhoek Inspireert” opgespeld.  Wie meer wil weten over dit project kan overigens terecht op een speciale website : www.dewesthoekinspireert.be (DLD)