Op de voorbije gemeenteraad werd maandagavond een grand cru geserveerd met een bittere afdronk.  Financiënschepen Vanlerberghe (SP.a-open) presenteerde allereerst de definitieve rekening van 2010 die hij omschreef als een grand cru-jaar.  Er werd immers het grootste overschot in jaren gerealiseerd.  Samen met de overschotten van de vorige jaren kon men hiermee nieuwe leningen vermijden waardoor de schuldenlast van Diksmuide flink gedaald is.  Waar deze op 1 januari nog 1.672 Euro per Diksmuideling was, is dit eind 2010 gedaald tot 1.091 Euro per inwoner.  Maar de boterstad heeft een dergelijke buffer nodig, zo vervolgde Vanlerberghe want er wachten Diksmuide de komende jaren nog belangrijke uitgaven met de bouw van een nieuw zwembad (10 miljoen Euro), een evenementenhal (2,5 miljoen Euro) en een tweede sporthal (500.000 Euro per jaar).  Bleek 2010 alvast een grand cru jaar, de budgetwijziging voor 2011 die erop volgende zorgde voor een bittere afdronk die evenwel slechts door de oppositie werd geproefd.  Voor Vanlerberghe zit Diksmuide voor 2011 op snelheid, ondanks de Dexia-tegenvaller.  Er zijn immers ook meevallers als grotere subsidies dan voorzien en de hogere concessie voor de marktfrituur. 

Maar de Dexia-tegenvaller zorgde dus voor een bittere afdronk bij de oppositie.  Koen Bultinck (Vlaams Belang) herinnerde de raad eraan dat er niet alleen een minder-ontvangst was van het Dexia-dividend maar ook een waardevermindering van de belegging zelf.  Maar deze waardevermindering moet niet ingeschreven worden in de rekeningen.  Ook Koen De Hantsetters (N-VA) herinnerde de schepen eraan dat de waarde van de belegging zelf inmiddels met twee derden is gedaald waardoor het resultaat voor 2011 in een ander daglicht komt.  Voor het N-VA-raadslid zaait schepen Vanlerberghe duidelijk zand in de ogen van de Diksmuideling.  Marc Deprez (Idee2006) vreest daarenboven dat het Dexia-verhaal nog niet aan haar einde is, het dividend dat al herleid werd naar 7 procent zou voor Deprez weleens kunnen eindigen op 0 procent. 

Kreeg het Dexia-dividend een pak aandacht tijdens de voorbije raad, toch waren er nog belangrijke beslissingen.  Zo werd het ontwerpdossier voor de industriezone Heernisse goedgekeurd waaraan een prijskaartje hangt van 6,9 miljoen Euro, al is hiervan slechts een goeie 230.000 Euro ten laste van Diksmuide.  Ook de vernieuwing van de inkom van het dienstencentrum werd goedgekeurd en de kerk van Vladslo wordt hersteld voor een goeie 700.000 Euro.  Ook wandelpaden als het Ellesmerepad worden vernieuwd en de eerste werken voor het Vestingspark worden voorzien.  Uiteraard komen we daarop nog terug op eDiksmuide alsook op het nieuwe wegdek dat de Frontzate krijgt.  De provinciale overheid zou intussen beslist hebben hiervoor geen asfalt te gebruiken maar wel gewalst ternair zand. 


Het Diksmuids VTI wil er zijn voor iedereen.  En dat vertaalt zich in het beleid van de school dat de zogenaamde zorgleerlingen voldoende omkadering bezorgt.  En dat dit niet alleen woorden zijn maar ook daden blijkt uit de score die het VTI behaalde bij een doorlichting.  Met 3,8 op 4 behaalde ze de maximumscore vermits niet meer mag gegeven worden.  Het beleid van het VTI vertaalt zich in bijvoorbeeld het zorgen voor kleinere klassen waar dit nodig is of op zoek gaan naar de oorzaak van mindere resultaten.  Uiteindelijk noteert het Diksmuids VTI een 100-tal zorgleerlingen waarvan 10% geconfronteerd wordt met dislectie.  Directeur Bart Laleman maakt er een punt van dat het Diksmuids VTI voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn, ook voor leerlingen met een beperking.  Zo heeft hij het voor mekaar gekregen om een blinde leerling de lessen aan de Cardijnlaan te kunnen laten volgen. 

Het Diksmuids VTI verlegt ook regelmatig zijn horizonten.  Zo waren er een paar weken terug de buitenlandse reizen naar ondermeer Alanya in Turkije, naar Marrakech in Marokko, ook Verona in Italië werd aangedaan alsook Parijs in Frankrijk.  Tenslotte trok men ook naar het Nederlandse Amsterdam en naar Barcelona in Spanje.  De school vindt het belangrijk dat haar leerlingen ook kennis kunnen maken met andere culturen, andere volkeren.  Het zijn dan ook geen toeristische uitstappen, wel gaat men op zoek naar plaatsen waar de traditionele toerist niet komt en via uitwisselingein met scholen bereikt men dat doel.  Het helpt volgens de directeur mee een aantal vooroordelen uit de wereld te helpen.  En voor sommige leerlingen is het ook een gelegenheid om eens met het vliegtuig mee te gaan. 

Maar ook hier wordt alles in het werk gesteld opdat iedereen mee zou kunnen op deze reizen.  Zo heeft men een collectief spaarsysteem uitgebouwd met de verkoop van de toegangskaarten van de Eskimoonparty die het VTI ieder jaar opzet.  En waar nodig helpt men leerlingen ook aan een studentenjob.   Meer info : www.vtidiksmuide.be