KippenfestijnHet wordt een kleine traditie dat de ouderraad van de Esense gemeenteschool in het voorjaar uitpakt met een kippenfestijn.  Dit jaar is dat niet anders want op zaterdag 9 maart wordt Esen opnieuw het mekka van de kippenliefhebbers.

Deze worden vanaf 18 u verwacht in OC Ingelram om er alvast te nippen van een aperitiefje.  Vanaf 18.30 u kan men dan aanschuiven aan tafel waarbij men kan kiezen uit 3 verschillende menu’s.  Wie een halve kip achter de kiezen wil steken betaalt 14 Euro, voor 9 Euro krijgt men een vierde van een kip op zijn bord en tenslotte kan men ook nog een frikandel krijgen voor 7 Euro.  Ieder menu wordt geserveerd met frietjes en voor de groentjes kan men zijn keuze maken uit een buffet.  Ook een drankje is inbegrepen.

De opbrengst van het kippenfestijn zal ook dit jaar gebruikt worden om de werking van de gemeenteschool te ondersteunen.  Zo kan de ouderraad met de opbrengst een duit in het zakje doen  bij de organisatie van de schoolreis, de zeeklas, de sportdag of andere uitstappen.  Kortom bij alles waarbij zowel de school, het kind als de ouder er wel bij kunnen varen.

Kaarten voor het kippenfestijn zijn te verkrijgen via de leden van de ouderraad.  Men kan ze ook telefonisch bestellen via 051/50.38.61 of per mail gemesen@scarlet.be (DLD)

ACW-actieBij de start van de jongste gemeenteraad, werden de raadsleden bij de ingang van de gelegenheids-raadzaal in Ten Patershove bedacht met een open brief van het ACW.  Hiermee hoopt het ACW dat de gemeenteraad, bij het nemen van haar beslissingen, ook rekening zal houden met haar prioriteiten die ze gebundeld had in deze open brief.  Met deze prioriteiten wil het ACW oog en oor hebben voor de zwakkeren in de samenleving.  Maar opmerkelijk is alvast dat het ACW met zijn prioriteitenlijstje niet alleen binnen de lijntjes loopt van de meerderheid waarin ook CD&V en ACW-raadsleden zetelen maar dat ze ook soms haar mosterd bij de oppositie lijkt te halen. Daarnaast is het nog opmerkelijk dat het ACW vraagt dat het OCMW opnieuw start met de bedeling van warme maaltijden.

ACW-Diksmuide wil alvast dat iedereen recht heeft op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning met een voldoende aanbod van huur- en koopwoningen door de huisvestingsmaatschappijen.  Ook moet het verenigingsleven gesteund worden want vrijwilligers geven volgens het ACW warmte aan de samenleving.  Een stadsbestuur moet dan ook niet alleen die vrijwilligers in de bloemetjes zetten, ze moet ook haar steun jaarlijks indexeren en de materiële behoeften van ontmoetingscentra en de stedelijke uitleendienst up-to-date houden. Ook onderwijs en kinderopvang zijn belangrijk.  Hier is de voor- en naschoolse opvang belangrijk.  Er moet een voldoende aanbod zijn die moet uitgebreid worden per deelgemeente.

Ook de energie moet betaalbaar blijven voor iedereen, ook voor de lage inkomens.  Niet alleen moet er informatie komen over energiezuinige maatregelen, ook wil men bij het ACW dat initiatieven gesteund worden voor de aankoop van goedkopere electriciteit en water.  Of het ACW met de vraag naar goedkoper water op de Idee2006-kar springt die wil dat de IWVA met zijn goedkoper water heel Diksmuide bedeelt?  Jozef Boone van het ACW stelt dat zijn organisatie open staat voor alle initiatieven die beter en goedkoper zijn voor de gebruiker maar hij benadrukt wel dat alles moet afgewogen worden met zijn pro’s en contra’s.
Ook is het opvallend dat men binnen het sociaal beleid en de armoedebestrijding vraagt om klusjesdiensten die ondermeer instaan voor het sneeuwruimen.  De sneeuwtelefoon is hier al een stap in de goede richting maar opmerkelijk is ook het voorstel om plaatselijke landbouwers in te schakelen bij het sneeuwruimen.  Ook Idee2006 had bij het jongste sneeuwoffensief voorgesteld om via het gratis ter beschikking stellen van strooizout landbouwers met hun materieel in te schakelen bij het sneeuwruimen.  Dat voorstel werd toen nog weggewuifd door het Diksmuids stadsbestuur.  Voor het ACW moet het inschakelen van landbouwers bij het sneeuwruimen nochtans kunnen wanneer men streeft naar een samenwerken.  Daarnaast wil men binnen het sociaal beleid ook een sociale winkel voor ondermeer voedsel en kledij oprichten.  Het ACW ziet dit in samenwerking met bestaande organisaties als Sint-Vincentius.

Mobiliteit is een ander ACW-aandachtspunt waarbij men vraagt dat ook anders-valide burgers zich voldoende en veilig kunnen bewegen.  Fietswachten moeten hierin een belangrijke rol kunnen spelen.  Nu reeds heeft het ACW fietswachten en ACW-mensen die knelpunten of putten signaleren die gevaarlijk kunnen zijn voor zwakke weggebruikers.

Tenslotte vraagt het ACW nog aandacht voor ieder individu die recht heeft op een waardig bestaan.  Hierbij ziet ze liever een andere structuur voor de lokale sociale adviesraad die op vandaag niet naar behoren werkt.  Daarnaast is het nog opmerkelijk dat het ACW vraagt om de OCMW-bedeling van warme maaltijden opnieuw op te starten.  Onder het vorig OCMW-bestuur werd dit nog afgeschaft omdat er inmiddels in Diksmuide voldoende private initiatieven zijn, zo verdedigde de voormalige OCMW-voorzitter Robert Bailleul (CD&V) destijds deze beslissing.  Maar voor Jef Boone van het Diksmuids ACW moet het OCMW dit dus opnieuw in eigen beheer nemen.  Voor hem moet een bedeling van warme maaltijden ook zelfbedruipend zijn.  Overigens is het opmerkelijk dat voor Jef Boone de beslissing om de bedeling van warme maaltijden stop te zetten niet genomen werd tijdens de vorige legislatuur maar wel ziet als een beslissing die nog genomen werd onder het voorzitterschap van Josianne Winne die voor de ACW-man van N-VA-signatuur is. (DLD)