Sint-Jacobskapelle in “quarantaine”

Aside

ediksmuide_kapellestraatVorige week kon schepen Vanlerberghe (SP.a-open) nog meegeven dat de plannen voor de Diksmuidse omleidingsweg op schema zijn.  Bij die gelegenheid wist Vanlerberghe ook te vertellen dat voor de Kapellestraat, de weg die Sint-Jacobskapelle met Diksmuide verbindt, er niet kon geopteerd worden voor een fiets en/of autotunnel.  Dat zou qua kostprijs onverantwoord zijn, aldus nog de schepen.  De Kapellestraat wordt dus door de omleidingsweg afgesneden.  Wie straks naar Sint-Jacobskapelle wil zal een omweg moeten maken.  Meteen moet ook het campingverkeer straks noodzakelijkerwijs door dit dorp.

Maar raadslid Colaert (Hela) meent dat deze beslissing wel heel vlug genomen wordt. Hij meent dat een dergelijke tunnel nooit berekend werd zodat men wel wat vlug concludeert dat deze uitgave onverantwoord  is.  Colaert zou dan ook graag vernemen welke prijs wel verantwoord is voor de meerwaarde die een dergelijke tunnel Sint-Jacobskapelle kan bieden.  Waar men in Nederland kokers legt voor fietsers en voetgangers, doet men dit soms bij ons, alleen is het dan enkel om het wild zonder gevaar voor eigen leven naar de andere kant van bos of heide te kunnen, zo besluit Colaert.

Intussen dreigt Sint-Jacobskapelle straks bij de aanleg van de omleidingsweg in quarantaine te raken, althans voor zij die niet enkele kilometers om willen rijden.

Idee2006 protesteert bij gouverneur

Aside

Idee2006 voelt zich miskend door de  Diksmuidse meerderheid.  Bij de samenstelling van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf “Stadsontwikkeling Diksmuide” heeft de meerderheid zich 9 van de 12 zetels toebedeeld.  De oppositiepartijen Idee2006, Hela en Vlaams Belang krijgen elk 1 zetel.  Dat is voor Jan Van Acker, fractieleider van Idee2006 een aanfluiting van de verhoudingen zoals die in de gemeenteraad zijn.  Hij meent dan ook dat de samenstelling binnen dit autonoom gemeentebedrijf een afspiegeling moet zijn van de verhoudingen in de Diksmuidse gemeenteraad.

Op de jongste gemeenteraad stelde het stadsbestuur voor dat de raad van bestuur zou samengesteld  worden door zes vertegenwoordigers van de CD&V-fractie, drie van SP.a-open, en telkens eentje van Idee2006, Hela en Vlaams Belang.  Twaalf zitjes in totaal waarvan er ook nog eens ten hoogste 2/3de van hetzelfde geslacht mogen zijn.  Met deze stemverhouding krijgt de politieke meerderheid hierdoor niet alleen 3/4-den van de stemmen, CD&V krijgt ook nog eens de helft van de stemmen waarmee ze desgewenst beslissingen binnen Stadsontwikkeling Diksmuide kan blokkeren.   Schepen De Keyser (SP.a-open) verdedigde deze verdeelsleutel door te stellen dat men hierdoor niet tot een té uitgebreide raad van bestuur komt.  Tevens moet het toekennen van slechts 1 zetel aan iedere oppositiepartij voorkomen dat men problemen heeft met de 2/3-de sleutel voor wat betreft de voorwaarde van hetzelfde geslacht. 

Op de zitting stelde Jan Van Acker reeds dat deze verdeelsleutel voor hem niet door de beugel kon.  En dat hij desnoods zijn grieven zou overmaken aan de gouverneur.  Hij heeft de daad bij het woord gevoegd en de gouverneur gevraagd het Diksmuids schepencollege te wijzen op de wanverhouding in de samenstelling van deze raad van bestuur.  Hij wordt hierin bijgetreden door zowel Vlaams Belang en Hela waarvan hun respectieve fractieleiders Koen Bultinck en Jan Colaert de klacht medeondertekend hebben.