In 2010 dook Diksmuideling Edwin Vandenberghe uit de Eikhofstraat al eens in zijn paar duizend prentenbriefkaarten om Diksmuide te laten kijken naar zijn stad voor, tijdens en na de eerste wereldoorlog.  Dit boek “archiefbeelden Diksmuide” is inmiddels uitverkocht zodat niet alleen een herdruk, die binnenkort op de markt komt, zich opdrong, maar ook een vervolg.  En Erwin Vandenberghe pakt nu uit met zijn tweede kijkboek over Diksmuide.  Daarbij gunt hij de kijker en de lezer niet alleen een blik op Diksmuide tijdens de tweede wereldoorlog maar ook op alle deelgemeenten van Diksmuide.  Daarvan vond hij in zijn omvangrijke verzameling aan foto’s en prentbriefkaarten een pak onuitgegeven zichten op deze dorpen tijdens de voorbije eeuw.  Als afsluiter is er nog een reeks groepsfoto’s uit de 20ste eeuw.

Voor Edwin Vandenberghe is een stad zonder geschiedenis, een stad zonder toekomst.  Hij vindt het dan ook belangrijk dat ook Diksmuide zijn recente geschiedenis kent.  In zijn tweede boek zijn er meer dan 200 foto’s opgenomen.  Zo heeft de bezetter zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede wereldoorlog veel beelden op de gevoelige plaat vastgelegd.  Het is vooral uit dit bijzonder archiefmateriaal dat auteur Vandenberghe een selectie heeft gemaakt.  Met zijn tweede boek neemt de auteur dan ook de lezer mee naar het oorlogsgebeuren in de streek, zowel in het centrum als in de deelgemeenten.  En de afsluiter staat ook niet mis.  Deze wordt gevormd door groepsfoto’s van ondermeer scholen, schuttersverenigingen, voetbalploegen van Diksmuide en Vladslo en van het 5-koppig Diksmuids politiekorps dat toen gevormd werd door politiecommissaris Albert Van Heghe en de agenten Wilfried Vercruysse, Charles Bruynooghe, Valère Sansen en André Vaneegroo.
Het Diksmuids stadsbestuur heeft bij deze uitgave haar medewerking verleend omdat, zo vertolkte burgemeester Laridon het bij de presentatie, een stad zijn erfgoed toegankelijk moet maken.   Dat gebeurt niet alleen via het digitaliseren van het archief maar moet ook kunnen door dergelijke boeken te ondersteunen die eveneens het erfgoed toegankelijk maken.

Het boek “De archiefbeelden van Groot-Diksmuide” is te koop voor de prijs van 19,90 Euro en is verkrijgbaar bij de diverse kranten- en boekenwinkels in het centrum en in de deelgemeenten.  En of er nog een derde boek komt want Vandenberghes bron met een paar duizend prentbriefkaarten van Diksmuide lijkt hiervoor onuitputtelijk?  We citeren hiervoor nog eens afsluitend Edwin Vandernberghe : “schepen Bossu mag blijven “zagen”, een derde boek komt er niet meer”.  Jammer, maar met deze twee boeken kan men al een diepe duik maken in Diksmuides verleden. (DLD)

 

In De Streekkrant van deze week verklaarde de Veurnse huisarts Paul Jansseune dat de huisartsenkring IJzerstreek-Westkust tegen het najaar van 2013 een centrale wachtpost zou installeren in Pervijze.  Deze zou ondergebracht worden in het voormalig postgebouw dat ter beschikking zou gesteld worden door het Diksmuids stadsbestuur dat eigenaar is van het gebouw.  In deze centrale wachtpost zouden permanent twee artsen werken terwijl er ook twee andere artsen de huisvisites zouden verzorgen.  Vanuit Pervijze zouden zieken in Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Diksmuide, Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Middelkerke bezocht worden.  Met deze centrale wachtpost wil men voorkomen dat de wachtdienst, zoals deze op vandaag bestaat, zou uitgehold worden door een tekort aan artsen die eraan komt door de komende pensionering van een groot aantal artsen.  Toch blijkt dit alles nog wat voorbarig en blijft het dus nog wat wachten … op deze wachtdienst.

Deze plannen moeten dus nog onder de noemer “voorbarig” geplaatst worden want op vandaag ontbreekt nog duidelijkheid en zekerheid vanwege de overheid, zo is te horen bij de Diksmuidse huisarts Dr Jan Van Acker, woordvoerder van de huisartsenkring.  Vandaar dat men beslist heeft om, in afwachting dat men zekerheid heeft dat deze plannen effectief kunnen uitgevoerd worden, hierover niet te communiceren met de pers.  Een afspraak waaraan de betrokken Veurnse huisarts zich dus niet gehouden heeft.  Dr Jan Van Acker wou van zijn kant dan ook geen verdere toelichting geven bij deze plannen van de huisartsenkring.  Wellicht dat er meer duidelijkheid komt na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.  Dan zal er wellicht uitsluitsel komen of de nodige fondsen kunnen vrijgemaakt worden om in het voormalig postgebouw een consultatieruimte, wachtzaal, bureaus en slaapkamers voor artsen en personeel onder te brengen.  Daarnaast zou aldus nog volgens de verklaringen van de Veurnse arts in De Streekkrant er nog een jaarbudget nodig zijn van 370.000 Euro waarvoor een aanvraag richting het RIZIV is gegaan.  Het blijft dus nog even wachten op deze centrale wachtdienst maar in afwachting hiervan kan men voor de wachtdienst van de huisartsen uiteraard nog steeds blijvend terecht op het centrale oproepnummer 051/50.54.00. (DLD)