Enkele weken terug konden we reeds berichten over de problemen bij de doorstroming van het verkeer ter hoogte van de wegenwerken op de wijk Lettenburg op de weg tussen Diksmuide en Pervijze.  Politiezone Polder stelde toen de nodige actie te ondernemen om tot een betere verkeersdoorstroming te komen, wat ook gebeurde.  Maar sinds vorige week lijken de tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de werken opnieuw te zorgen voor kilometerslange files aan deze werken, een halfuurtje fileleed na het ontbijt zijn sinds vorige week maandag geen uitzondering meer.  Oppostiepartij N-VA grijpt deze kans om Diksmuides mobiliteit te hekelen.

Er is reeds een hele week lang heel wat tandengeknars  ’s morgens tussen de Oude Barriere en Lettenburg in de rijrichting van Pervijze.  In het N-VA-persbericht is ook te lezen dat geen enkel ondersteunend blauw zwaailicht te zien is die het fileleed zou kunnen temperen.  Of toch want gistermorgen werden zowaar twee gemotoriseerde politieagenten opgemerkt.  Ze staken maandagmorgen weliswaar de kilometerslange file voorbij om dan ter hoogte van de verkeerslichten in de wachtende rij in te schuiven en netjes mee te rijden met de verkeersstroom zonder maar te denken aan enige interventie.  Wat de tientallen aanschuivende automobilisten met lede ogen konden aanzien, de hoop op politiehulp verdween in de mist. 

Voor N-VA is dit dus illustratief voor het mank lopend mobiliteitsbeleid in Diksmuide.  Zij stelt, ook al gaan deze werken door op een gewestweg, het Diksmuids schepencollege in het algemeen en haar burgemeester in het bijzonder, in gebreke.  Voor N-VA-perswoordvoerder Verbrugghe behoort verkeersveiligheid en mobiliteit nochtans tot de kerntaken van een stadsbestuur.  Hij hoopt dan ook dat Diksmuide dit fileprobleem niet nog langer zal laten aanslepen en korter op de bal zal spelen. (DLD)

Bij de Keiemse feestcommissie, die een overkoepelend orgaan is van verschillende Keiemse verenigingen, is er een kleine stoelendans.  Marc Deprez, die tot nu fungeerde als waarnemend voorzitter in vervanging van Rik Hoorelbeke, heeft nu op zijn beurt ook beslist een stap opzij te zetten.  Volgend jaar wachten er immers de gemeenteraadsverkiezingen waarvoor hij zich kandidaat zal stellen.  Omdat de Keiemse feestcommissie neutraal moet zijn, vindt Deprez dat hij niet langer op de voorzittersstoel kan blijven zitten.  Hij wordt vervangen door Johan Van Eecke.  Van Eecke die eerder secretaris was, zal in die taak vervangen worden door Conny Vandercruysse.  Patrick Vandenberghe blijft verder ondervoorzitter en Walter Volckaert blijft penningmeester.  Zowel Rik Hoorelbeke als Marc Deprez blijven wel deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de feestcommissie naast Dries Verplancke, Tamara en Silke Gheerardyn Tanja Pyra, Wim Debergh, Bart Rondelez en Pieter Degroote. (DLD)