Mist rond subsidies trekt op

Aside

ediksmuide_subsidiesDiksmuide krijgt een nieuw subsidiereglement en dat moet voor meer duidelijkheid zorgen.  Daar is men het  niet alleen binnen de culturele raad unaniem over eens, ook meerderheid en oppositie, waarvan de stemmen vertolkt worden door cultuurschepen Peter Bossu (SP.a-open) en Jan Van Acker (Idee2006) lijken het nieuwe reglement welkom te heten.   De mist rond de toekenningsvoorwaarden van subsidies lijkt op te trekken.

Schepen Bossu stelt dat het nieuw reglement als voordelen heeft dat het nu duidelijk is wie enerzijds in aanmerking komt en anderzijds welke activiteiten en projecten op subsidies kunnen rekenen.  Er werd alvast rekening gehouden met opmerkingen zoals dat feestcommissies vaak meer doen dan alleen maar een jaarlijkse kermis inrichten, dat er een duidelijk onderscheid moet komen tussen actieve en minder-actieve verenigingen en dat zoveel als mogelijk losse subsidies, die apart worden toegekend op de gemeenteraad, moeten vermeden worden.  Hiermee komt men duidelijk tegemoet aan de quasi maandelijkse opmerking van raadslid Van Acker die dit “Sinterklaas”-systeem hekelde.  Bossu heeft er overigens geen probleem mee dat men tegemoet komt aan opmerkingen van een oppositieraadslid.  Als oppositievoorstellen waardevol zijn, waarom zou men er dan niet mogen naar luisteren, zo stelt Bossu.  Ook Jan Van Acker is overigens tevreden dat er rekening wordt gehouden met de grieven die door Idee2006 werden geformuleerd.  Voor hem is het belangrijk dat een gemeentelijke overheid zijn verenigingen verantwoord steunt.  Immers, het verenigingsleven is de beste barrière tegen de verzuring van de maatschappij.  Dat het nieuw reglement straks het onderscheid maakt tussen basis- en projectsubsidies is dan ook voor Jan Van Acker een grote stap in de goede richting.

Of er ook beweging komt in het eveneens door Idee2006 gehekelde uitleenreglement, dat voor extra uitgaven zorgt bij verenigingen, is op vandaag nog niet duidelijk. Wel stelt schepen Bossu dat een degelijke logistieke ondersteuning minstens even belangrijk is als een (kleine) subsidie.   De alvast door de schepen aangekondigde evaluatie van andere reglementen, waaronder wellicht het uitleenreglement, kan ongetwijfeld ook tegemoet aan die onvrede die binnen het verenigingsleven leeft .  Na de goedkeuring van het reglement op de komende gemeenteraad van eind februari, wordt het nieuw subsidiereglement van kracht op 1 maart.  Er zijn nog infovergaderingen voorzien in de loop van de maand april, gekoppeld aan invulsessies met begeleiding door de dienst cultuur.  Uiteindelijk moeten alle subsidieaanvragen ingediend zijn tegen 30 juni.  Voor de volgende jaren wordt de uiterste datum van indieing 15 maart.  Voor Bossu is het vroeger indienen immers belangrijk.  Niet alleen betekent het vroeger indienen voor de verenigingen vroeger uitbetaald worden, voor het stadsbestuur geeft dit meteen ook vroeger een globaal beeld van de werking van het Diksmuids verenigingsleven.

Muziekclub 4AD 5 jaar aan de Kleine Dijk

Aside

Diksmuide 4AD

Zeventien jaar lang was het voor de vrijwilligers van 4AD zwoegen in twee tochtige krochten in respectievelijk de voormalige Andjoen in de Generaal Baron Jacquesstraat en vervolgens in Oud België aan de Bortierlaan.  Maar de inzet werd beloond want er werd in die periode aangetoond dat muziekclub 4AD meer dan zijn redenen van bestaan had.  Er werden dan ook voldoende middelen vrijgemaakt zodat een nieuw pand aan de Kleine Dijk, waar voorheen de Belgacomdiensten onderdak hadden gevonden, kon betrokken worden.   Daarvoor werd een oude loods verbouwd tot een professioneel en geluidsdicht concertgebouw annex repetitieruimtes en 4AD-hotel.  Volledig op maat van de noden en verlangens van 4AD.  Intussen zijn we vijf jaar verder.  Goed om eens achterom te kijken, naar het rijke lijstje mooi volk dat intussen de weg heeft gevonden naar deze Diksmuidse muziektempel.  Teveel om op te noemen maar gelukkig heeft 4AD daarvoor ook een vernieuwde website : www.4ad.be.

Maar uiteraard wordt bij 4AD ook vooruit geblikt.  En hun programmatie, die men ook terug kan vinden op hun website, krijgt dit jaar nog een extra verjaardagsprogramma.  Zo is er op 30 april de komst van Dick Dale, de surfgrootmeester die na lange tijd ziek geweest te zijn, eindelijk terug is.  Verder is er op 7 mei nog The Reverend Peyton’s Big Damn Band en op 14 mei komt ook nog eens Black Diamond Heavies.   Bij 4AD maakt men zich overigens sterk dit verjaardagsextraatje de komende weken nog wat te kunnen uitbreiden.